Djurens Rätt
djurensratt-se/agera/kampanjer/Kampanjbilder-EOTL
Kampanj

End of the Line for Factory Farming

Djurfabriker innebär ett högintensivt jordbruk som skadar djuren, människorna och planeten. Nu uppmanar vi FN att anta en global överenskommelse om ett slut på djurfabrikerna.

Flera miljarder djur hålls i fruktansvärda förhållanden i intensiva djurfabriker där de avlas för att växa snabbt och ge maximalt med vinst. Det systematiska djurplågeriet i djurfabrikerna är utbrett.

Djurfabrikerna driver även på klimatkrisen i takt med att vår konsumtion av animalier fortsätter öka. Utöver enorma utsläpp av växthusgaser orsakar djurfabrikerna allvarliga miljöproblem som avskogning, förlust av livsmiljöer och biologisk mångfald och förorening av jord och färskvatten.

Den industriella djuruppfödningen är också en av de främsta riskfaktorerna för nya pandemier då djurfabriker är idealiska miljöer för smittspridning.

Vi behöver en snabb övergång till ett mer lågintensivt jordbruk, för djuren, människorna och planeten.

Med kampanjen End of the Line for Factory Farming uppmanar Djurens Rätt, tillsammans med organisationer över hela världen, våra världsledare i FN att fasa ut djurfabrikerna och gå över till ett mer hållbart system för matproduktion.

End of the Line

Skriv under uppropet!

Skriv under namninsamlingen för en framtid utan djurfabriker.

Skriv under här