Djurens Rätt
djurensratt-se/agera/kampanjer/header-fur-free-europe
Kampanj

Fur Free Europe – för ett pälsfritt Europa

Det europeiska medborgarinitiativet Fur Free Europe avslutades 1 mars 2023, mer än två månader tidigare än planerat. Detta tack vare att ett rekordstort antal underskrifter redan samlats in från EU-medborgare.

På mindre än tio månader har fler än 1,5 miljoner personer skrivit under för ett EU-förbud mot pälsdjursuppfödning och handel med pälsprodukter. Djurens Rätt har drivit initiativet i Sverige och har samlat in nära 100 000 av underskrifterna. 

– Det känns helt fantastiskt att engagemanget är så stort, såväl i Sverige som i övriga Europa. Nu finns chansen för ett historiskt beslut som skulle hjälpa miljontals djur, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Medborgarinitiativet Fur Free Europe lanserades i maj 2022 och bakom initiativet står Djurens Rätt tillsammans med över 80 andra organisationer i Europa. Målet är att få ett förbud mot pälsdjursfarmning och handel med pälsprodukter i hela EU. För att initiativet ska gå vidare i den politiska processen krävs minst 1 miljon validerade namnunderskrifter, något som redan har säkerställts med den goda marginalen på 1,5 miljoner namn. 

– 1,5 miljoner EU-medborgare har sagt sitt. Nu är det dags att pälsindustrin en gång för alla förpassas till historieböckerna där den hör hemma. Jag ser fram emot att förslaget tas vidare och hoppas att Europaparlamentet ställer sig bakom det, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Foto: Oikeutta eläimille
djurensratt-se/fokusområden/Minkar/mink_hemsk_11_Oikeutta_eläimille

Stödet från politiken

Trots att 8 av 10 svenska väljare vill se ett förbud mot pälsdjursfarmning, och dessutom en majoritet av samtliga riksdagspartiers väljare, är det bara tre av partierna som tagit ställning för ett nationellt förbud - Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna. Av EU:s 27 medlemsländer har fler än 20 förbjudit pälsdjursfarmning eller närmat sig förbud. Sverige blir allt mer ensamma med att låta det systematiska djurplågeri fortgå. Djurens Rätts förhoppning är att samtliga partier är överens om att pälsfarmning inte är framtiden och därför tar tillfället i akt och uttrycker sitt stöd för en utfasning på EU-nivå.

"Att stänga minkfarmerna på nationell nivå handlar bara om en politisk vilja (räv- och chinchillafarmar har ju redan stängts). Sveriges politiker framstår som extrema när de håller fast vid att minkuppfödning är förenligt med vår djurskyddslag [...] Land efter land i Europa stänger ner sina minkfarmer och skälet är enkelt: burhållningen tar inte hänsyn till djurens djupt rotade beteenden och behov. Många andra länder har för flera år sedan agerat och stängt ner minkfarmerna."

Miljöpartiets tre Europaparlamentariker Pär Holmgren, Alice Bah Kuhnke och Jakop Dalunde.

 

"Pälsindustrin hör hemma i ett annat århundrade. Det är dags att sätta stopp för den, i Sverige och i Europa. Det är dags att EU-kommissionen lägger fram ett lagförslag mot det. Det handlar om både djurvälfärd och folkhälsa."

- Vänsterpartiets Europaparlamentariker Malin Björk.

Så tycker Sveriges Europaparlamentariker

Parlamentariker som ställt sig bakom

  • Malin Björk (V)
  • Pär Holmgren (MP)
  • Alice Bah Kuhnke (MP)
  • Jakop Dalunde (MP)

Parlamentariker som inte ställt sig bakom

● Heléne Fritzon (S)

● Carina Ohlsson (S)

● Erik Bergkvist (S)

● Ilan de Basso (S)

● Evin Incir (S)

● Emma Wiesner (C)

● Abir Al-Sahlani (C)

● Karin Karlsbro (L)

● Arba Kokalari (M)

● Jessica Polfjärd (M)

● Tomas Tobé (M)

● Jörgen Warborn (M)

● Sara Skyttedal (KD)

● David Lega (KD)

● Johan Nissinen (SD)

● Charlie Weimers (SD)

● Peter Lundgren (-)

Det här händer nu

De insamlade underskrifterna har validerats till 1,5 miljoner namn. Därefter har initiativet presenterats i en offentlig utfrågning i Europaparlamentet. Från juni 2023 har EU-kommissionen sex månader på sig att avgöra om de kommer lägga fram ett lagförslag utifrån initiativet. 

Djurens Rätt har länge arbetat för en fullständig avveckling av pälsindustrin och detta är ett viktigt steg för att det ska bli verklighet.

Stöd oss

Hjälp oss i arbetet för pälsdjuren!

Djurens Rätt arbetar för en värld där varje liv räknas. Genom att du blir månadsgivare är du med och ser till att den visionen kan bli verklighet.

Bli medlem