Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/ko_kalv/Ko_och_kalv_32
Kampanj

Jag vill beta!

Det svenska beteskravet är just nu hotat av tunga aktörer. Den unika svenska lagen som upprätthåller kornas rättighet till att få beta utomhus under sommaren är ifrågasatt. Beteskravet är en viktig djurvälfärd och djurhälsofråga. Därför uppmanar vi politiker att bibehålla beteskravet men även att utöka det, så även tjurar och kalvar ges rätt till att beta!

Sverige är idag det enda landet i världen där det är lag på att nötkreatur över sex månader, bortsett från tjurar, ska ges möjlighet att beta utomhus under sommaren. Men betesrätten är just nu hotad både från politiken och mjölkbranschen. Flera tunga aktörer menar att det är orättvis att det är dyrare att föda upp kor i Sverige i jämförelse med andra EU-länder. LRF är en av aktörerna som vill ta bort beteskravet helt och hållet. 

Djurens Rätt har öppnat en namninsamling tillsammans med Djurskyddet Sverige, World Animal Protection, Svenska Djurskyddsföreningen, Greenpeace och Vi Konsumenter för att försvara kornas rättighet att få beta. Tillsammans uppmanar vi regeringen att bibehålla det befintliga beteskravet men även att utöka det så att betesrätten även gäller för tjurar och kalvar.
All nötkreatur ska ha rätt till att beta! 

Upprop

Skriv under uppropet!

Skriv under namninsamlingen för att bevara beteskravet. 

Skriv under här