Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/grisar/grisar_6
Kampanj

Regeringen – ta beslut för djuren 2024!

Just nu finns en möjlighet för regeringen att skapa ett djurvänligare Sverige. Flera viktiga djurskyddsfrågor är bara några beslut bort från att verklig förändring ska ske för miljontals djur. Inför 2024 lämnar vi därför en lista till regeringen på viktiga områden där förändring måste ske under året och uppmanar dem att ta sitt ansvar.

 

Opinionen är stark för ett bättre djurskydd, men på många områden halkar Sverige efter andra länder i utvecklingen.Det är dags att få slut på plågsam bedövning vid slakt, på hönor och minkar som hålls i trånga burar och mer resurser måste satsas på djurfri forskning.

 

Vi kräver:

  • Nya föreskrifter för bedövning vid slakt där användning av plågsamma bedövningsmetoder, som koldioxidbedövning av grisar, fasas ut
  • Att förbud mot burhållning av hönor regleras i lagstiftningen
  • Att handlingsplaner för en övergång till mer djurfri forskning tas fram
  • Att 3R-centret får finansiering som håller samma eller högre nivå som tidigare
  • Att medel för avveckling av minkindustrin börjar betalas ut

Viktiga djurskyddsfrågor där regeringen måste ta beslut för djuren 2024:

Idag utsätts miljontals djur i Sverige för plågsamma bedövningsmetoder vid slakt. Grisar bedövas med koldioxidgas som orsakar smärta och kvävningskänslor. Även för fiskar används koldioxid, trots att metoden är både plågsam och ineffektiv och gör att fiskarna riskerar att vara vid fullt medvetande när de avblodas. Elbadsbedövning av kycklingar och hönor är extremt stressframkallande och det höga slakttempot gör att fåglarna riskerar att få ont eller inte bedövas ordentligt.

Regeringen behöver under 2024 arbeta för att det skyndsamt antas nya föreskrifter för bedövning vid slakt, där användning av plågsamma bedövningsmetoder fasas ut.

Fortfarande hålls runt 200 000 hönor i burar i Sverige. Burarna är så trånga att hönorna inte ens kan sträcka ut sina vingar ordentligt. Burhållningen har stora djurvälfärdsbrister och skadar Sveriges anseende på djurskyddsområdet. Många konsumenter och företag väljer redan bort buräggen och burförbud är aktuella inom hela EU. Nu behövs politiska beslut för att de sista buräggen ska kunna fasas ut även i Sverige.

Regeringen behöver under 2024 arbeta för att ett förbud mot burhållning av hönor regleras i lagstiftningen.

Hundratusentals djur utsätts för djurförsök i Sverige varje år. Många av försöken är plågsamma och medför ett stort lidande för djuren. Både Sverige och EU har fattat beslut om att både begränsa och fasa ut djurförsök så fort som möjligt, men för att det ska bli verklighet behöver konkreta planer tas fram. 

Regeringen behöver under 2024 arbeta för att en nationell övergripande handlingsplan för övergång till djurfria forskningsmetoder tas fram, samt handlingsplaner för minskning av djurförsöken inom olika forskningsområden.

 

Regeringen har valt att inte öronmärka budget för Sveriges 3R-center, som under senare år spelat en viktig roll för Sveriges arbete med att ersätta, förfina och minska antalet djurförsök. De minskade anslagen är ett oerhört svek mot både försöksdjuren och det svenska folket som vill se en övergång till djurfri forskning snarast möjligt. 

Regeringen behöver under 2024 prioritera en finansiering av Sveriges 3R-center som håller samma eller högre nivå som tidigare.

 

Fortfarande hålls hundratusentals minkar i trånga gallerburar inom den svenska pälsdjursindustrin och dödas endast för sin päls skull. Djurens Rätt har länge arbetat för att pälsdjursfarmningen ska avvecklas. I september kom den glädjande nyheten att regeringspartierna tillsammans med Sverigedemokraterna i sin budgetproposition avsatte 180 miljoner kronor för frivillig avveckling av minkfarmerna under 2024 och 2025, samt att det inleds ett arbete med att se över djurskyddslagstiftningen för att utreda om pälsdjursfarmning ska förbjudas. Vi är nu närmare än någonsin att lidandet på Sveriges minkfarmer kan få ett slut.

Regeringen behöver under 2024 göra verklighet av sina löften och gå vidare med att betala ut medel för avveckling av minkfarmerna, samt presentera resultat av den utredning de sagt att de ska genomföra om förbud.