Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/Djurförsök/djurforsok_namninsamling3
Kampanj

Regeringen, svik inte försöksdjuren!

Med regeringens budget ser Sveriges 3R-center, som funnits sedan 2017, ut att bli utan öronmärkt finansiering. Tidigare har centret tilldelats 15 miljoner årligen och har i dagsläget flera anställda. Det fungerar som en etablerad kontaktpunkt i arbetet med de tre R:en - att ersätta (replace), minska (reduce) och förfina (refine) djurförsök. De minskade anslagen är ett oerhört svek mot både försöksdjuren och det svenska folket som vill se en övergång till djurfri forskning snarast möjligt.

Djurens Rätt grundades 1882 som en reaktion på just djurförsöken. I över 140 år har vi arbetat för att djur inte ska behöva plågas, lida och dö för vetenskapliga syften. Under den tiden har både Sverige och EU fattat beslut om att både begränsa och fasa ut djurförsök så fort som möjligt. Att regeringen år 2023 väljer att strypa satsningarna på Sveriges 3R-center, som under senare år spelat en viktig roll för Sveriges arbete med att ersätta, minska och förfina djurförsök, rimmar inte väl med detta.

Djurens Rätt uppmanar därför Sveriges regering och Sverigedemokraterna att prioritera en finansiering av Sveriges 3R-center som håller samma eller högre nivå som tidigare.

Visa att opinionen i frågan är stark och skriv under uppropet! I samband med att du skriver under skickas ett mail till ansvarig minister i regeringen, landsbygdsminister Peter Kullgren.

Protest

Regeringen, svik inte försöksdjuren!

Skriv under för att regeringen inte ska svika försöksdjuren!
Regeringen, svik inte försöksdjuren!

0 underskrifter - Nu satsar vi på 10 000!

Jag vill skicka ett protestmejl för djuren!

I nästa steg kan du läsa mer och slutföra din namnunderskrift.