Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/Djurförsök/djurforsok_namninsamling3
Kampanj

Regeringen, svik inte försöksdjuren!

Det kom till Djurens Rätt kännedom under hösten 2023 att regeringens budget lämnar Sveriges 3R-center utan öronmärkt finansiering. Tidigare har centret tilldelats 15 miljoner årligen och har i dagsläget flera anställda. Det fungerar som en etablerad kontaktpunkt i arbetet med de tre R:en - att ersätta (replace), minska (reduce) och förfina (refine) djurförsök. De minskade anslagen är ett oerhört svek mot både försöksdjuren och det svenska folket som vill se en övergång till djurfri forskning snarast möjligt.

Djurens Rätt grundades 1882 som en reaktion på just djurförsöken. I över 140 år har vi arbetat för att djur inte ska behöva plågas, lida och dö för vetenskapliga syften. Under den tiden har både Sverige och EU fattat beslut om att både begränsa och fasa ut djurförsök så fort som möjligt. Att regeringen år 2023 väljer att strypa satsningarna på Sveriges 3R-center, som under senare år spelat en viktig roll för Sveriges arbete med att ersätta, minska och förfina djurförsök, rimmar inte väl med detta.

På 3 månader samlade Djurens Rätt in närmare 28 000 namnunderskrifter till kampanjen Svik inte försöksdjuren. Den 12 december 2023 lämnades namnunderskrifterna över till landsbygdsminister Peter Kullgren och i dagsläget väntar vi fortfarande på respons. Budgeten röstades igenom utan förändringar, men i regleringsbrevet specificerades att tre miljoner av Jordbruksverkets anslag ska gå till 3R-centret. Det är inte tillräckligt. Centrets anställda minskar från 12 till tre personer och arbetet med att ersätta, minska och förfina djurförsök drabbas hårt. Djur ska inte behöva utsättas för plågsamma djurförsök och dö för vetenskapliga syften. Djurens Rätt kommer att fortsätta kämpa tills vi är i mål. 

Stöd oss

För ett slut på djurförsök!

Djurens Rätt arbetar för att sätta stopp för de plågsamma djurförsöken. Hjälp oss i arbetet!

Bli medlem