Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/ko_kalv/Ko_och_kalv_23
Om

Integritetspolicy

Djurens Rätt skulle inte kunna finnas utan våra medlemmar och givare. Därför är det viktigt för oss att du som medlem och givare känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Nu när det finns en ny EU-förordning om dataskydd (GDPR), som ersätter Sveriges personuppgiftslag (PuL), ser vi det som en möjlighet att ge dig som medlem och givare en ännu större trygghet i hur dina personuppgifter hanteras.

Vi kan stolt säga att vi möter de krav som ställs i EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Läs mer om dataskyddsförordningen.

Djurens Rätt samlar in och lagrar personuppgifter med “berättigat intresse” som rättslig grund. Det ligger i både organisationens och medlemmens/givarens intresse att dessa uppgifter sparas. Läs mer om varför vi sparar personuppgifter och hur vi använder dem under rubriken “Syfte”.

Hantering av personuppgifter

När du blir medlem, ger en gåva, skriver på en namninsamling, beställer material eller produkter eller anmäler dig som volontär kan Djurens Rätt komma att spara de personuppgifter du lämnar. De uppgifterna kan vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress och för givande via autogiro även kontonummer. Vi kan även komma att komplettera/uppdatera namn, adress, personnummer och telefonnummer i efterhand.

Vi sparar även din interaktion med Djurens Rätt. Det betyder att vi sparar information om medlemskap, givande, underskrift av namninsamling, prenumeration, kursdeltagande eller beställning.

Djurens Rätt sparar informationen så länge du är medlem, givare eller har någon annan interaktion med organisationen, därefter i 3 år. Efter det avpersonifieras informationen, vilket betyder att alla personuppgifter raderas.

Djurens Rätt samlar aldrig in följande känsliga personuppgifter: Religiös/filosofisk övertygelse, politiska åsikter, medlemskap i fackförening, sexualliv, nationalitet/etnicitet/ras, hälsa, biometrisk information eller genetiska uppgifter.

Djurens Rätt lagrar informationen i avsedda system som skyddas av aktiva säkerhetsåtgärder (till exempel brandväggar). Detta dokumenteras och kontrolleras löpande av organisationen. Djurens Rätt säljer aldrig personuppgifter till tredje part.

Du kan alltid kontakta Djurens Rätt för att få dina personuppgifter helt eller delvis raderade.

Syfte

Vi använder personuppgifter till att utveckla och effektivisera Djurens Rätts arbete för djuren (enligt organisationens verksamhetsinriktning), utveckla Djurens Rätts webbsidor och andra tjänster, ge bra support till våra medlemmar/givare/kunder, kunna hålla kontakt med våra medlemmar/givare/kunder i service- och fundraisingsyfte, remarketing-annonsering, samt skapa (anonymiserad) statistik och analyser.

Kommunikation

När du blir medlem, ger en gåva, skriver på en namninsamling, beställer material eller produkter eller anmäler dig som volontär kan Djurens Rätt komma att kontakta dig via telefon/sms eller e-post i service- och fundraisingsyfte. Om du inte vill bli kontaktad via dessa kanaler kan du kontakta oss så plockar vi bort dina kontaktuppgifter.

Kontaktinformation

Om du har frågor om dina uppgifter eller det som tas upp i denna policy, vill ändra eller radera dina uppgifter, eller framföra ett klagomål, kontakta oss på telefonnummer 08-555 914 00 eller e-post info@djurensratt.se.