Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/politisk_paverkan/politik_5
Kategori

Företag

Företag inom livsmedelsbranschen har ett stort ansvar gentemot alla de djur som föds upp i djurfabrikerna, detta då de flesta är stora inköpare av animaliska produkter. För att få till en reell förändring för djuren behöver företagen ställa konkreta krav genom tydliga djurvälfärdspolicies.

Företag

Senaste nyheterna

Här hittar du de senaste nyheterna som handlar om Djurens Rätts företagsarbete.