Djurens Rätt
29 July 2021

1 825 hönor med allvarliga sårskador upptäckta på slakteri

Enligt rapporten från den officiella veterinären på slakteriet hade upp till 20 procent av hönorna sårskador av varierande ålder och djup i huden över rygg och lår, det rapporterar tidningen FoodMonitor. I sin anmälan till länsstyrelsen skriver veterinären också att fåglarna var glest befjädrade.

Troligen har skadorna uppstått på den gård där hönornas har fötts upp, men var detta är, eller vilka som har levererat hönorna till slakteriet, får vi inte veta då Länsstyrelsen har sekretessbelagt dessa uppgifter.

I den industriella äggproduktionen i Sverige hålls ca 8,9 miljoner hönor. Omkring 500 000 hönor av dem hålls i burar. Genom avel och ljusprogram har hönorna påverkats att värpa nästan ett ägg om dagen, året runt. 

Håkantorp Slakteri AB har gång efter annan avslöjats med brister och tilldömdes att betala viten.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: