Djurens Rätt
03 May 2017

1 april 2019 blir lex Maja verklighet

Här skriver vi mer om vad den nya lagen innebär, men kortfattat innebär den att en sekretessbrytande bestämmelse vid vanvård av djur införs så att hälso- och sjukvårdspersonal och socialtjänsten får lämna uppgifter om djurskyddsproblem vidare till den berörda kontrollmyndigheten.

Riksdagen röstade igenom lagen den 8 maj 2017 och biföll därmed motioner från Birgitta Ohlsson och Christina Örnebjär (båda L) och Thomas Finnborg (M). Den nya lagen träder i kraft den 1 april 2019 i Offentlighets- och sekretesslagen.

Djurens Rätt och Svenska Kattskyddsförbundet (Svekatt) föreslog att lagen, som vi kallar lex Maja, skulle införas efter att katten Maja i juni 2016 svalt ihjäl ensam i en lägenhet efter att hennes matte åkt in på sjukhus. Hemtjänsten valde att inte göra något trots att de visste att katten fanns i lägenheten med hänvisning till sekretessbestämmelser. Detta resulterade i kattens Majas död.

Djurens Rätts gläds åt beslutet, men hade önskat att lagstiftningen uttryckligen borde omfatta även djur som blir lämnade ensamma i bostaden eller som löper risk att bli lämnade, och inte endast djur som är vanvårdade och sjuka. Flera länsstyrelser har dock gjort tolkningen att lex Maja i praktiken omfattar även djur som övergivits. Och i propositionen till lagförslaget skrev regeringen att: "Om djuret inte har tillgång till foder och vatten kan redan någon eller några dagar utan tillsyn vara tillräckligt för att djuret ska fara illa. Dessa situationer kan enligt regeringens bedömning anses omfattas av uttrycket tydlig vanvård."

Vi har tagit fram ett faktablad som kan sättas upp på din arbetsplats om du jobbar inom omsorgen.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: