Djurens Rätt
10 October 2018

1 miljon EU-medborgare kräver förbättringar för Europas grisar

Miljoner grisar runt om i Europa utsätts idag för kastrering, svansklippning, tandklippning och tandslipning - trots att mycket av detta har varit förbjudet i EU i mer än 20 år. Under 16 månader har den EU-omfattande kampanjen ”End Pig Pain” satt fokus på situationen för Europas grisar.

Kampanjen, som organiserats av paraplyorganisationen Eurogroup for Animals, där svenska Djurens Rätt är en av medlemsorganisationerna, har nu nått ett första viktigt delmål! Totalt har uppropet samlat in mer än en miljon namnunderskrifter som kräver ett stopp för stympningarna som grisarna i djurfabrikerna utsätts för.

– Att så många runt om i Europa har ställt sig bakom uppropet är ett tydligt tecken på att det finns en ökande medvetenhet och önskan om att förbättra livet för Europas grisar. Extra roligt är att en så stor andel av de insamlade underskrifterna kom från Sverige – näst flest i Europa efter Frankrike, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Ett lämpligt sätt att inleda en förändring är att säkerställa att den EU-lagstiftning som finns efterlevs. Totalt föds mer än 250 miljoner grisar upp för slakt i Europa varje år och med få undantag ignorerar EU:s medlemsländer de lagar och regler som gäller. I praktiken innebär detta att mer än 90 procent av grisarna i Europa rutinmässigt utsätts för kastrering, svansklippning, tandklippning och tandslipning, trots att mycket av detta har varit förbjudet i EU i mer än 20 år. I Sverige kastreras fortfarande de allra flesta hangrisarna kirurgiskt, vid någon dags ålder. Sedan år 2016 är det krav på bedövning, men kastreringen innebär alltid en stressande hantering. Injektion av bedövningsmedlet kan också ge smärta. Det finns bättre alternativ, som till exempel vaccinering mot galtlukt.

Att grisarna utsätts för dessa stympningar försvaras och förklaras med att det är för att skydda grisarna från att skada varandra, men grundproblemet är att grisarna hålls i stimulansfattiga miljöer där de utvecklar beteendestörningar, som till exempel svansbitning.

Organisationerna inom Eurogroup for Animals kräver nu att EU-kommissionen, som fram till nu inte har visat tecken på en vilja att åtgärda de omfattande brotten mot lagstiftningen, tar frågan på allvar och tillsätter en utredning för att komma till botten med lagbrotten. Det handlar om grisarna men också om respekt för lagstiftningen inom EU.

– Den väldokumenterade bristen på efterlevnaden av EU:s grisdirektiv är ett tydligt exempel på den problematik som uppstår när stora ekonomiska intressen ställs mot djurens bästa. Det finns ingen ursäkt för att vänta på förändring, den plågsamma behandlingen av grisar måste bort, säger EU-parlamentarikern Sirpa Pietikainen, ordförande för EU-parlamentets Intergroup for the Welfare and Conservation of Animals.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: