Djurens Rätt
26 September 2020

120 veterinärer och akademiker uppmanar Sverige att stänga minkfarmerna

I debattartikeln – signerad av bland annat Bo Algers, leg veterinär och professor emeritus i husdjurshygien, Linda Keeling, professor i djurskydd, Per Jensen, professor i etologi, Helena Röcklinsberg, docent och universitetslektor i djuretik och Olle Torpman, doktor i praktisk filosofi och universitetsadjunkt i djuretik – skriver de mer än 120 veterinärerna och akademikerna:

”Smitta av det nya coronaviruset bland djur på minkfarmer i Nederländerna har fått landets politiker att agera och ta ett historiskt beslut. Den intensiva djurhållningen riskerar såväl djurvälfärd som människors hälsa och om ett halvår ska pälsindustrin vara ett avslutat kapitel där. I Sverige föds fortfarande en halv miljon minkar upp årligen i små gallerburar, i en industri som länge ifrågasatts av djurskyddsskäl. Det nederländska beslutet är ett välkommet steg som gärna får inspirera svenska politiker.”

Och vidare:

”Vi menar att det i dag finns tillräckligt vetenskapligt underlag för att säga att burhållningen inte tar hänsyn till djurens djupt rotade beteenden och behov. Det innebär också att uppfödningen av minkar i bur är oförenlig med djurskyddslagen, som är mycket tydlig med att djur ska hållas så att de kan bete sig naturligt. Om politiker godtar en djurhållning som strider mot djurskyddslagens uttalade krav och förarbetenas intention – hur ska medborgare då kunna lita på att lagstiftningen över huvud taget spelar någon roll i praktiken?”

Debattartikeln avslutas med:

”I stället för att se helheten har debatten om minkuppfödning olyckligt nog fastnat i ett krav på att exakt definiera vilken aspekt av att leva i en liten gallerbur som inte tillfredsställer djurens behov. Men mer forskning kommer sannolikt inte avgöra frågan om minkarnas framtid – för det krävs en politisk vilja att ta vår djurskyddslag på allvar.

Nederländerna har varit en av världens största pälsproducenter vilket inte hindrat politiker från att lagstifta om en avveckling – först initierat av djurvälfärdsskäl och nu påskyndat av smittskyddsskäl. Det är dags för ett liknande ställningstagande i Sverige.

Vi uppmanar svenska politiker att stå upp för djurskyddslagen och förbjuda minkuppfödning i bur.”

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: