Djurens Rätt
23 April 2021

13 000 namn för ett slut på koldioxidbedövning av grisar

I slutet av år 2020 startade Djurens Rätt ett upprop mot koldioxidbedövning av grisar. Nu har det överlämnats till landbygdsministern. I Sverige slaktas omkring 2,5 miljoner grisar varje år. De allra flesta av dem bedövas med koldioxid innan avblodningen. Grisarna förs då in i en hisskorg som sänks ned i ett schakt med koldioxidgas för att de ska förlora medvetandet. Koldioxidgasen är mycket aversiv och orsakar grisarna smärta, rädsla och andnöd.Det kan ta uppemot en och en halv minut i gasen innan de förlorar medvetandet.

Så här ser det ut när grisar bedövas i koldioxid. (Filmklippet kommer från den svenska forskningsstudien “Atkinson, S. et al. (2015) Group stunning of pigs during commercial slaughter in a Butina pasternoster system using 80% nitrogen and 20% carbon dioxide compared to 90% carbon dioxide. Sveriges lantbruksuniversitet, Department of Animal Environment and Health”.)

Djurens Rätt och alla de som skrivit under vårt upprop, vilka jag vill skicka ett stort tack till, sänder nu ett tydligt budskap till landsbygdsministern. Det behövs ett slutdatum snarast för när den plågsamma koldioxidbedövningen inte längre får användas och mer resurser till forskning om bättre bedövningsmetoder. Det har varit känt i åtminstone 20 år att gasbedövningen som grisarna utsätts för är helt oacceptabel ur ett djurskyddsperspektiv. Landsbygdsministern kan och bör prioritera upp den här viktiga frågan. Vi vill se handling nu, säger Camilla Bergvall, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Redan 2004 konstaterade Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) att koldioxidbedövningen har allvarliga nackdelar ur ett djurskyddsperspektiv. I ett yttrande från maj 2020 bekräftar EFSA igen att koldioxidbedövning av grisar vid slakt innebär ett allvarligt djurskyddsproblem och måste ersättas av andra metoder.

Tillsammans med namninsamlingen har landsbygdsministern också fått de teckningar som barn i Rädda Djuren-klubben ritat till landsbygdsministern. Bilderna visar hur barnen tycker att grisarna borde få leva sina liv.

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: