Djurens Rätt
27 May 2017

135-åring uppmanar Sverige att bli ledande inom djurfri forskning

I år är det 135 år sedan Djurens Rätt bildades under namnet Nordiska Samfundet till bekämpandet av det vetenskapliga djurplågeriet. Sedan dess har Djurens Rätt arbetat mot plågsamma djurförsök.

Även om en hel del djurförsök kan ersättas med djurfria metoder kan inte alla djurförsök bytas ut ännu. Vad vi däremot kan göra redan i dag är att förändra vårt sätt att tänka kring djurförsök och forskning. Det som är vetenskapligt möjligt kommer inte av sig själv.

EU:s försöksdjursdirektiv är tydligt: det slutliga målet är att djurförsök ska fasas ut och ersättas. Nederländernas regering har gått ut med en plan om att till år 2025 fasa ut många djurförsök. De ska också utarbeta 10-årsplaner för en minskning av djurförsöken inom olika grundforskningsområden.

Genom att fasa ut djurförsöken kan vi inte bara bespara tusentals djur lidande, vi kan också få fram mer utvecklade, kostnadseffektiva och precisa metoder. Även om människor är djur så är djur inte människor. Ett välkänt problem är att resultatet i djurförsök aldrig till fullo kan motsvara effekter hos människor.

Vi ska ta avstamp i försöksdjursdirektivet som redan angett det slutliga målet om att djurförsök ska fasas ut.

Nu måste vi satsa på att utveckla de alternativa metoderna. Sverige bör utarbeta en nationell handlingsplan för hur utfasning av djurförsök ska gå till och ta fram handlingsplaner för minskning av djurförsök inom olika forskningsområden. Sveriges regering, näringsliv och forskning behöver arbeta tillsammans för att Sverige ska kunna uppfylla försöksdjursdirektivets mål. Sverige bör bli världsledande inom djurfri forskning.

Camilla Björkbom

Camilla Björkbom

fd Förbundsordförande
Dela: