Djurens Rätt
16 April 2013

14 400 djurskyddskontroller genomfördes under 2012

Enligt Jordbruksverkets statistik som presenterades idag gjordes en stor del av kontrollerna som en följd av en anmälan, och ungefär hälften av dessa anmälningar visade sig enligt länsstyrelserna vara obefogade.

– Det är viktigt att länsstyrelserna kan hantera anmälningsärenden och snabbt vidta åtgärder om djurvälfärden inte är acceptabel, men vi ser också fortfarande att många anmälningar visar sig vara obefogade. Under 2013 vill vi därför särskilt satsa på att utveckla enklare rutiner för ärenden där länsstyrelsen konstaterar att en anmälan är obefogad. Det gör vi för att skapa utrymme för länsstyrelserna att öka andelen planerade och riskbaserade kontroller, säger Helena Kättström, djurskyddschef på Jordbruksverket.

Ett område där kontrollerna ökade och prioriterades av länsstyrelserna gällde djurtransporter, men likt tidigare år var det sällskapsdjur – främst hundar och katter – som den största delen av kontrollerna gällde. I de fall där länsstyrelserna bedömer att djuren måste tas om hand på grund av dåligt djurskydd handlar det i 90% av fallen om sällskapsdjur.

Antalet förelägganden, beslut om att djurhållaren ska åtgärda brister i djurhållningen, minskade från 2011 till 2012 från 1 423 till 1 210. Antalet omhändertaganden ökade däremot, från 1 022 till 1 185.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: