Djurens Rätt
08 December 2016

15 miljoner om året satsas på alternativ till djurförsök

Djurens Rätt har under många år arbetat för att det ska bildas ett kompetenscentrum för 3R-frågor och att detta ska finansieras fullt ut av regeringen. Att centret nu finns och har fått nödvändig finansiering är en stor framgång i arbetet för att ersätta djurförsöken.

Idag röstades regeringens höstbudget gällande Utgiftsområde 23 "Areella näringar, landsbygd och livsmedel" igenom i riksdagen, vilket innebär att regeringen avsätter 15 miljoner kronor årligen mellan åren 2017 och 2020 för att stärka det kompetenscentrum för 3R-frågor vid Jordbruksverket som ska stärka och samordna området för alternativa metoder till djurförsök.

Läs mer om centret i vår tidigare nyhet: www.djurensratt.se/blogg/djurens-ratt-glads-15-miljoner-om-aret-till-3r-center.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: