Djurens Rätt
04 March 2020

165 anmälningar om smutsiga djur på svenska slakterier

Det är tidningen FoodMonitor har sammanställt statistiken över antalet anmälningar om smutsiga djur på slakterier i Sverige under 2019. Tidningen konstaterar att 165 anmälningar (varje anmälan kan beröra ett eller flera djur) om smutsiga djur gjordes till länsstyrelsen under 2019, en liten minskning jämför med året innan men fortfarande en betydligt högre siffra än för två år sedan då ”endast” 67 anmälningar gjordes.

Förutom att vara en risk ur livsmedelssäkerhetssynpunkt och riskerar utsätta djuret för ett lidande indikerar smutsiga djur också på generella brister i djurhållningen.

Gotland sticker ut i statistiken med 29 anmälda ärenden. Näst flest var antalet anmälningar i Västra Götaland med 22.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: