Djurens Rätt
23 July 2016

2 500 grisar omhändertas efter vanvård

Djurskyddsinspektörer vid länsstyrelsen i Skåne har gjort upprepade kontroller hos en grisuppfödare, men trots flera påpekanden om brister i djurhållning har detta inte resulterat i några åtgärder från lantbrukaren. Vid den sista kontrollen bedömdes djuren vara utsatta för akut lidande och länsstyrelsen beslutade därför att samtliga grisar, omkring 2 500 stycken, ska omhändertas.

Enligt rapporten från den senaste inspektionen som länsstyrelsen gjorde var 80 procent av grisarna oacceptabelt nedsmutsade och boxarna där de hölls var kraftigt nedsmutsade och blöta. Många av boxarna saknade helt tomma ytor, i samtliga boxar var det för lite strö - om det inte helt saknades - och flera grisar låg i sin egen avföring. I flera boxar hölls dessutom fler grisar än vad lagen tillåter och i samtliga boxar.

Trots den storskaliga vanvården och beslutet om att omhänderta de 2 5000 grisarna så har länsstyrelsen ännu inte tagit ställning till om det kommer att göras en polisanmälan mot lantbrukaren, det skriver lokaltidningen i Kävlinge.

Sedan beslutet har 400 nya grisar tagits till anläggningen, men då de kom dit efter beslutet fattades så omfattas inte de av omhändertagandet.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: