Djurens Rätt
10 April 2015

20 000 personer skrev under upprop mot kontrollprogram för grisar

Det finns ett stort engagemang från allmänheten i frågan om grisbranschens så kallade djuromsorgsprogram. För att fånga upp och visa engagemanget startade Djurens Rätt en namninsamling via sin hemsida. Responsen kom direkt, över 20 000 skrev under på en dryg vecka. 

– Att så många har gjort sina röster hörda för grisarna är en kraftig opinionsyttring. Det är tydligt att försämrat djurskydd upprör många. Jordbruksverket kan inte godkänna den här ansökan, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Om kontrollprogrammet godkänns får företag som är anslutna till programmet grönt ljus att göra avsteg från befintlig djurskyddslag på vissa punkter. Enligt grisbranschen är målet att öka produktionen, bland annat genom att minska dödligheten bland smågrisar.

– Vi tycker att fixering av suggor, ökad beläggning och tidigare avvänjning är ologiskt och helt fel väg att gå för att komma till rätta med smågrisdödligheten. Det är istället en del i en utveckling som tar allt mindre hänsyn till djuren. Vill man verkligen minska dödligheten är det aveln som leder till större och större kullar som ska ses över, säger Linda Björklund, etolog på Djurens Rätt.

I skrivelsen lyfter Djurens Rätt kraftig kritik mot omsorgsprogrammet på flera punkter. Övergripande handlar det om att pilotstudien inte är vetenskapligt utförd och saknar signifikanta resultat samt att de föreslagna åtgärderna kan skapa allvarliga försämringar för grisarna. Fixering vid födseln leder till stress och försämrade modersegenskaper, och en tidigare avvänjning mellan sugga och kultingar ger mer beteendestörningar hos grisarna. Kontrollprogrammet vill också tillåta fler grisar per box, med ännu större trängsel som följd.

Mot bakgrund av att inga tydliga resultat av pilotprojektet har framkommit, samtidigt som det finns gott om belägg för kraftiga försämringar av djurskyddet om de föreslagna avstegen från djurskyddslagstiftningen tillåts, menar Djurens Rätt att förslaget till kontrollprogram inte kan godkännas.

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: