Djurens Rätt
20 November 2012

27 djur dog när storfilmen The Hobbit spelades in

Den amerikanska organisationen American Humane Association (AHA) ligger bakom märkningen "No Animals Were Harmed" som finns mot slutet av eftertexterna till majoriteten av de filmer som spelas in i Hollywood. Med märkningen garanterar AHA att inga djur har kommit till skada under inspelningen av filmen, och att djuren har behandlats väl.

Storfilmen The Hobbit, som har premiär på svenska biografer den 12 december, har dock istället för "No Animals Were Harmed" fått statusen "Special Circumstances".

De scener i filmen där djur användes spelades in från maj till november 2011. American Humane Association var närvarande, och deras bedömning är att djuren behandlades väl under inspelningen. Däremot fick man kännedom om att 27 djur - hästar, getter, hönor och ett får – hade dött på den anläggningen där de 150 djur som användes under inspelningen hölls.

Enligt nyhetsbyrån AP beror dödsfallen på de sk. slukhål, trasiga stängsel och branta klippavsatser som fanns i området där djuren hölls. Elva getter och ett får dog t.ex. efter att ha ramlat ner i slukhål. AHA gavs tillträde anläggningen, och kunde i samarbete med produktionsbolaget medverkade till att djuren hölls på ett bättre sätt. Men hur djur hålls vid sidan av själva inspelningen av filmen ingår inte i AHA:s uppdrag, vilket ligger bakom att filmen fått statusen "Special Circumstances".

Filmens regissör, Peter Jackson, och producenter nekar i ett uttalande till anklagelserna. Där skriver de: "Extraordinary measures were taken to make sure that animals were not used during action sequences or any other sequence that might create undue stress for the animals involved. Over 55 percent of all shots using animals in The Hobbit are in fact computer generated; this includes horses, ponies, rabbits, hedgehogs, birds, deer, elk, mice, wild boars and wolves. The American Humane Association (AHA) was on hand to monitor all use of animals by the production. No animals died or were harmed on set during filming."

Djur används som underhållning i en lång rad sammanhang, och djur förekommer ofta i filmer, både i spelfilmer och i reklamsyfte. Gemensamt för dessa sammanhang är att de använder djur för människans nöjes skull - det ligger inte i djurens intresse att transporteras eller att tvingas göra konster. Djur är kännande individer, med egna behov och intressen. Djurens Rätt vill att djur och deras intressen ska tas på allvar, och vi arbetar mot alla former av utnyttjande av djur i underhållningssyfte.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: