Djurens Rätt
21 September 2022

34 djurvänliga ledamöter tar plats i riksdagen

Samtliga riksdagspartier förutom Kristdemokraterna finns representerade bland de djurvänliga ledamöterna som tar plats i riksdagen. De flesta representerar Miljöpartiet, följt av Vänsterpartiet.

En större andel av dessa har blivit personvalda* jämfört med riksdagens ledamöter i genomsnitt. Nästan en tredjedel (29 %) av de djurvänliga ledamöterna blev personvalda. Sett till hela riksdagsgruppen utgör de personvalda ledamöterna knappt en femtedel (18 %). 

– Det är glädjande att så många djurvänliga ledamöter valts in i riksdagen, och de många personkryssen pekar återigen på att svenska folkets engagemang för djurvänlig politik är stort. Nu börjar det viktiga arbetet med att omsätta löftena till handling för djuren, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Samtliga av de invalda djurvänliga ledamöterna svarade ja på frågan "Kommer du som riksdagsledamot att arbeta för ett stärkt djurskydd?" Därtill kunde de i enkäten kryssa i vilka av åtta av Djurens Rätt utvalda prioriterade frågor de kommer att ställa sig bakom om de blir valda. Mer information om hur undersökningen genomfördes finns här.

– Störst intresse verkar finnas för att fasa ut de plågsamma djurförsöken en gång för alla och jag ser verkligen fram emot ett intensifierat arbete här så snart som bara möjligt, säger Camilla Bergvall.

Så här många av de 34 djurvänliga ledamöterna ställer sig bakom respektive prioriterad fråga:

  1. Ökade statliga anslag till utveckling av alternativa metoder till djurförsök: 32
  2. Handlingsplan för utfasning av djurförsök: 27
  3. Ett slutdatum för när plågsamma bedövningsmetoder vid slakt inte längre får användas, som koldioxidbedövning av grisar och fiskar och elbadsbedövning av fjäderfä, samt satsningar på mer forskning om bättre bedövningsmetoder: 27
  4. Avveckling av pälsdjursfarmning: 25
  5. Mer jämlika konkurrensvillkor mellan animaliska och växtbaserade produkter, exempelvis genom minskat stöd till animalieproduktion eller ökat stöd till växtbaserade livsmedel: 25
  6. Minskad köttkonsumtion: 24
  7. Förbud mot att hålla hönor i burar: 24
  8. Inrättandet av en expertmyndighet med prioriterat ansvar för djurskydd: 20

Här kan du se vilka av de djurvänliga ledamöterna som tog sig in i riksdagen.

*Personvald = Kandidaten har fått minst 5 % av partiets röster OCH partiet har fått mandat som kandidaten kan ta i anspråk. Mer information finns hos Valmyndigheten.

Cecilia Mille

Cecilia Mille

Sakkunnig i hållbarhetsfrågor
Dela: