Djurens Rätt
09 March 2015

35 000 namnunderskrifter för en ny starkare djurskyddslag

Överlämningen av namnlistorna sker på Landsbygdsdepartementet klockan 9.00 på tisdag morgon. Kravet som framförts i namninsamlingen är en ny, starkare djurskyddslag.

Djurskyddet lyfter i sin namninsamling fram några delar som extra viktiga i den nya lagen, exempelvis förbud mot elefanter och sjölejon på cirkus, tydligare förbud mot avel som medför lidande för djur och införande av ”grovt brott mot djurskyddslagen” med upp till 4 års fängelse i straffskalan. En annan mycket viktig fråga för organisationen är problemen med hemlösa katter.

- Den svenska djurskyddslagen är något vi brukar vara stolta över. Men den är gammal och har flera luckor. Dessa behöver fyllas och skyddet för djuren behöver stärkas ytterligare – inte försämras, säger Linda Maria Vonstad, förbundsordförande för Djurskyddet Sverige.

Redan 2011 lämnade djurskyddslagsutredningen ett förslag till ny djurskyddslag, som på flera sätt skulle förbättra det svenska djurskyddet. Djurens Rätt var med och lämnade in ett remissyttrande på förslaget. Det är hög tid för en ny förbättrad djurskyddslag.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: