Djurens Rätt
18 September 2018

39 791 personer i upprop för att stoppa förslag om pilbågsjakt

Djurens Rätt vill att Naturvårdsverket drar tillbaka förslaget om att tillåta bågjakt.

– Det är tydligt att förslaget om att tillåta pilbågsjakt saknar folkligt stöd. Vi behöver inte fler sätt att döda vilda djur på. Dessutom så saknar förslaget helt en konsekvensanalys ur ett djurskyddsperspektiv, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt.

I Djurens Rätts remissyttrande till Naturvårdsverket konstateras att det föreligger en risk för att skadeskjutningar ökar vid pilbågsjakt jämfört med jakt med gevär. Det saknas också en konsekvensutredning kring valet av arter som föreslås få skjutas med pilbåge.

– Det finns osäkerheter kring om större eller mindre arter skadeskjuts mest med pilbåge och därför bör inga arter godkännas. Speciellt inte innan en ordentlig utredning gjorts, säger Anna Harenius, etolog och sakkunnig på Djurens Rätt.

Förslaget som nu har varit ute på remiss har föreslagits träda i kraft i januari 2019.

Läs hela Djurens Rätts remissyttrande

Djurens Rätts Sebastian Wiklund intervjuas i TV4 om bågjakten

Läs allt vi skrivit om pilbågsjakten

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: