Djurens Rätt
23 April 2018

3D-skrivare som skriver ut mänsklig hud

Provrör i stället för att operera in tumörer på levande möss. Allergitester på cellodlingar i stället för i ögonen på djur. Skriva ut mänsklig hud i en skrivare. Eller räkna matte i stället för att utsätta hundar för insulindoser. Möt pionjärerna som forskar och utvecklar metoder som är effektivare än djurförsök.

Denna text publicerades ursprungligen i Tidningen Djurens Rätt nummer 1/2018. Läs fler texter i serien här. Text av Bruno Lundgren.

Sedan Cellink börsintroducerades år 2017 har aktiekursen gått som en raket. Bolagets uttalade mål är att vara världsledande inom bioprinting.

En normal 3D-skrivare skriver vanligen ut figurer i plast. Det speciella med Cellinks skrivare är att den har förmågan att skriva ut med ett slags egenutvecklat biobläck som innehåller material utvecklat från träfibrer och – vilket är viktigare – mänskliga celler. Genom att använda till exempel nanocellulosa som byggmaterial, så får man en struktur vari cellerna kan växa och forma mänsklig vävnad.

– I stället för att använda djur i forskningen kan man helt enkelt skriva ut mänsklig vävnad och testa på den i ett mycket tidigare skede, säger Erik Gatenholm på en lite svajig lina från Boston i USA där han befinner sig för tillfället.

Cellink har idag två kontor i USA, i Boston och i Blacksburg, Virginia – i skrivande stund, februari 2018, kanske ska tilläggas, eftersom utvecklingen tycks gå väldigt fort för företaget.

– Vi har idag sålt vår 3D-skrivare och vårt biobläck till 40 länder och till 300 labb, säger Erik Gatenholm.

Sedan cellerna skrivits ut i 3D-skrivaren förökar de sig och producerar vävnad, som till exempel hud och brosk. Det innebär i sin tur att tester kan göras på den utskrivna mänskliga vävnaden, vilket i praktiken kan ersätta tester som annars skulle ha gjorts på djur.

– Om man till exempel ska ta fram en ny cancermedicin, så kommer man ganska snart till att man vill studera cancertumören i råttor. Med vår metod kan man printa ut tumören med mänskliga celler och slipper då också problematiken med att ha en mänsklig tumör i ett djur, säger Erik Gatenholm.

Även om Cellink som bolag idag har en fungerande verksamhet och säljer sina produkter på marknaden, tar det lång tid för kunderna att implementera metoderna i sin forskning. Det vill säga, de flesta som köper företagets skrivare och biobläck håller nu som bäst på att utveckla sina metoder och integrera nya arbetssätt i sin egen forskning. Men i forskarvärlden är det vanligen långa processer för att ändra metoder fullt ut.

– Vi pratar med bolag varje dag, för att de ska ta in den här tekniken i sin utvecklingsprocess, säger Erik Gatenholm.

Cellink har grundats av Erik Gatenholm och kollegan Hector Martinez, som forskat på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Men det är Erik Gatenholms far, Paul Gatenholm och hans forskarkollegor, även de på Chalmers, som lagt grunden för utvecklingen av biobläcket.

Erik Gatenholm och Hector Martinez har tagit en licens på teknologin, och har nu alltså skapat en produkt kring den, inklusive en anpassad 3D-skrivare.

– Helst skulle man helt utesluta alla djurförsök. Det har vi potentialen att göra, säger Erik Gatenholm som välkomnar Hollands strategi att fasa ut större delen av djurförsöken till år 2025.

– Det som händer i Holland är fantastiskt, äntligen ett land som tar initiativ. Det behövs incitament för att förändring ska ske. Idag är man så fast i att forska på djur. De är lata eftersom de alltid gjort så. Det reflekteras inte över konsekvenserna och de ser inte att världen rör sig.

– Att forska på djur är inte en relevant modell när vi ska ta fram nya läkemedel. Det ska göras på människor, eller åtminstone på mänsklig vävnad. När man tar fram nya läkemedel idag upptäcker man ofta att det inte fungerar som man tänkt när man testar det i kliniska studier på människor. Ska vi få ut fler och bättre läkemedel måste vi testa på mänsklig vävnad i ett mycket tidigare skede, säger Erik Gatenholm.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: