Djurens Rätt
03 May 2018

40 867 namn för katterna överlämnade i riksdagen

Miljö- och jordbruksutskottets ordförande Åsa Westlund (S) tog under uppvaktningen emot 40 867 namnunderskrifter från Djurens Rätt, tillsammans med en skrivelse från organisationen Djurskyddet Sverige, till stöd för att det ska bli obligatoriskt med ID-märkning och registrering av katter, obligatorisk kastrering av katter som rör sig utomhus och ett tydligt förbud i lagen mot att överge djur. Allt detta är delar som vi anser måste finnas med i den kommande nya djurskyddslagen.

Vid dagens uppvaktning av riksdagens miljö- och jordbruksutskott med anledning av förslaget till ny djurskyddslag deltog, förutom Djurens Rätt och Djurskyddet Sverige, också organisationerna Compassion in World Farming, Svenska Djurskyddsföreningen, Vi Konsumenter och World Animal Protection.

– Vi framförde gemensamt att det finns mycket i lagen som är bra och att vi stödjer förslaget som helhet. Det är viktigt att den nya djurskyddslagen kommer på plats och vi bad att få ta upp några punkter som vi tycker är viktiga att de också kommer med i den nya moderna djurskyddslagen, berättar Camilla Björkbom, Djurens Rätts förbundsordförande, som deltog på mötet.

– Jag välkomnade att regeringen går fram med förbud mot elefanter och sjölejon på cirkus och presenterade fördelarna med att införa vetenskapligt baserade positiva listor för djur på cirkus samt för vilka djur som får hållas som sällskap, berättar Camilla Björkbom.

Bo Algers, Compassion in World Farming och professor emeritus vid SLU, lyfte särskilt fram den nya paragrafen om naturligt beteende som en stor positiv förändring och pekade på att den ska tolkas så att minkar på pälsfarmer måste ges tillgång till simvatten.

Gunnela Ståhle, ordförande för Vi Konsumenter, lyfte fram att det är orimligt att ansvar för djurskyddet läggs på konsumenter och att det krävs politiskt ansvar med tydlig lagstiftning för att konsumenter ska kunna göra medvetna val.

Svenska Djurskyddsföreningens tillträdande generalsekreterare Johan Beck-Friis framförde att forskningen slår fast att fakta redan finns och att det bör ställas krav på att hålla djur lösgående. Han tog sedan upp grytanlagsproven och var mycket tydlig med att behovet av grytjakt inte står i proportion till lidandet för grävlingarna och att dessa prov bör förbjudas omgående.

Åsa Hagelstedt, generalsekreterare för Djurskyddet Sverige, tog upp att det är bra att det blir ett förtydligat förbud mot att över ge djur. Hon tog upp att ID-märkning och registrering behövs för att lösa problemet med hemlösa katter långsiktigt.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: