Djurens Rätt
18 October 2018

400 000 möss utsätts för djurförsök för botox i Europa – varje år

Botox licensieras för medicinskt bruk men används i ökande omfattning för kosmetiska ändamål. En injektion gör att ansiktsrynkor försvinner för flera månader framåt. Men priset för denna kortvariga skönhet betalas av hundratusentals möss.

Företagen Allergan, Merz och Ipsen har alla tre tagit fram djurfria testmetoder för botox-prodoukter, men trots det utsätts fortfararande hundratusentals möss för djurförsök för botulinumtoxin (i folkmun botox) i Europa. Enligt en nyligen publicerad studie rör det sig om mer än 400 000 möss varje år. Studien var beställd av European Coalition to End Animal Experiments, en koalition där Djurens Rätt är en av medlemsorganisationerna.

Försöken där mössen utsätts är mycket plågsamma LD50-tester som innebär djurförsök där grupper av möss injiceras i buken med olika doser botulinumtoxin för att hitta den dos som dödar hälften av djuren. Detta medför ett stort lidande för djuren som kvävs långsamt genom muskelförlamning medan de är fullt medvetna.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: