Djurens Rätt
25 August 2022

430 000 färre minkar på Sveriges minkfarmer – industrin kräver pengar

Under pandemiåret 2020 fanns det ungefär 650 000 minkar på Sveriges minkfarmer. Sedan dess belades industrin med avelsförbud 2021 för att minska smittrisker av SARS-CoV-2. Dessutom har industrin haft svårt att sälja pälsarna på grund av minskad efterfrågan och en sviktande marknad. En ny uppskattning visar att det finns omkring 75 000 avelsdjur som fått maximalt tre ungar var under 2022. Enligt beräkningar gjorda av Djurens Rätt innebär det att det finns ungefär 220 000 minkar kvar på farmerna vilket är en minskning med hela 430 000 individer på bara två år. Branschorganisationen Svensk Mink använder nu nedgången i industrin för att kräva ekonomiskt stöd från regeringen och Jordbruksverket i en skrivelse, vilket rapporterats om i Blekinge Läns Tidning. Djurens Rätt är mycket kritiska till det.

Det är glädjande att färre minkar nu lider på svenska minkfarmer, och ett tecken i tiden på att de behöver lägga ned för gott. Istället för att ge stöd för fortsatt verksamhet behöver nu regeringen genomföra en styrd avveckling av minkfarmerna i Sverige av både djurskydds- och smittskyddsskäl, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Läs Djurens Rätts rapport om hur avvecklingen kan gå till.

Ihjälbitna honor och döda valpar

Förutom att flera minkfarmer har lagt ned under pandemin, så har också antalet ungar som fötts i gallerburarna minskat. Svensk Mink hävdar att det har med avelsförbudet att göra och att det påverkat de minkar som levde kvar i burarna negativt. Enligt ett underlag som Svensk Mink skickat till Jordbruksverket, och som Djurens Rätt har tagit del av, har minkhanar bitit ihjäl honor vid försök till parning, och dödligheten hos minkvalparna har varit onormalt hög på grund av sämre mjölkkvalitet. Honor som är sjuka i SARS-CoV-2 får sämre aptit och kan därmed inte ge tillräckligt med näring till nyfödda minkar, vilket skulle kunna förklara dödligheten hos valpar även om smittan inte upptäckts. Omsorgen om minkarna som blev kvar på minkfarmerna kan dessutom ha varit sämre på grund av bristande ekonomi. 

Det minsta vi kan begära är att djur inte ska bli ihjälbitna eller dö av svält. Men när det gäller minkindustrin förväntar de sig ekonomiska bidrag från skattebetalarna istället. Det går inte att skapa god välfärd i pälsindustrins gallerburar! De kvarvarande 220 000 minkarna måste bli de sista i svensk pälsindustri, säger Camilla Bergvall.  

Det finns ännu inga tecken på att regeringen kommer gå med på Svensk Minks önskemål om stöd, men det finns inte heller tecken på agerande för att stoppa de sista minkfarmerna i Sverige. Läs mer om vilka partier som vill stoppa pälsdjursfarmer här.

Källor:

  • Blekinge Läns Tidning (2022) Krisläge: Minkar får bara hälften så många valpar efter pandemin.
  • Blekinge Läns Tidning (2022) Ministern: ”Minknäringen är viktigast för Sölvesborgs kommun”.
  • Molenaar R. J. m.fl.. (2020). Clinical and pathological findings in SARS-CoV-2 disease outbreaks in farmed mink (Neovison vison). Veterinary pathology 57(5): 653657. 
Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: