Djurens Rätt
09 October 2020

500 000 färre hönor hålls i bur 2020

Sedan 1996 uppmärksammar äggbranschen den andra fredagen i oktober som “Äggets dag”. En dag då äggets positiva egenskaper lyfts fram men organisationen Djurens Rätt riktar istället ljuset på situationen för hönorna som värper äggen. I kartläggningen Äggläget  presenterar de vilka företag som har och inte har valt att säga nej till burhållning av hönor.

– Utvecklingen går år rätt håll, under de senaste åren har över 70 företag verksamma i Sverige sagt nej till burarna efter samtal med Djurens Rätt. Detta har gjort att andelen hönor i burar har halverats på bara tre år, säger Nathalie Söderström, ansvarig för företagsrelationer på Djurens Rätt.

Enligt Djurens Rätt så gömmer sig många av de burägg som finns kvar på marknaden som ingredienser i andra produkter som såser, bakverk med mera. Och även om många konsumenter och företag redan väljer bort burägggen så vill man från Djurens Rätts håll se en lagändring som förbjuder hållning av hönor i bur.

– Det är anmärkningsvärt att det helt saknas politisk vilja att lagstifta bort burarna när utvecklingen både hos konsumenterna och bland företaget talar ett så tydligt språk, säger Nathalie Söderström.

Internationellt sett så verkar viljan till lagstiftning vara större. I Luxemburg, Tjeckien, Tyskland, Schweiz och Österrike har burhållning av hönor förbjudits. Samma sak gäller för flertalet stater i USA som Washington, Oregon, Kalifornien, Arizona, Colorado, Michigan, Massachusetts och Rhode Island. I staterna förbjuds ofta även själva försäljningen av burägg.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: