Djurens Rätt
11 November 2016

54 miljoner kronor till forskning om djurskydd och djurskyddsbefrämjande åtgärder

Formas är en statlig myndighet med uppdraget att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.  Bakgrunden till utlysningen är Forsknings- och innovationspropositionen från år 2012 och utlysningen och beredningen har skett i samråd med Jordbruksverket.

Några av de forskningsprojekt som beviljas medel är ”Fysiologiska bedömningar för förbättrad välfärd hos odlad fisk vid slakt”, ”Lastning och avlastning av grisar vid transport till slakt - attityder, drivningsmetoder och effekter på grisarnas välfärd, transportörernas hälsa och effektiviteten”, ”Långtidseffekter av tidig stress hos höns - epigenetiska blodmarkörer” och ” Gör det ont?- identifiering av ortopedisk smärta hos stora djur”.

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: