Djurens Rätt
18 October 2017

60 000 uppmanar Jordbruksverket att dra tillbaka förslag om smågrisar

Djurens Rätt har samlat in 41 227 namn på en dryg månad och Djurskyddet Sverige 18 292 st,  flera forskare inom området djurvälfärd har också kritiserat förslaget.

– Det visar vilket starkt engagemang det finns i den här frågan. Vi menar att förslaget bör dras tillbaka i sin helhet. Det har utformats helt utan samråd med djurrätts- och djurskyddsorganisationer och saknar ett vetenskapligt underlag för vilka konsekvenser ändringarna får ur ett djurvälfärdsperspektiv, säger Linda Björklund, etolog och ansvarig för frågor om djur i livsmedelsindustrin på Djurens Rätt.

Om det nya förslaget träder i kraft så blir det tillåtet att skilja smågrisar från sina mammor 7 dagar tidigare än dagens gräns på 28 dagar. En digivningsperiod på mindre än fyra veckor hos grisar leder till ökad risk för beteendestörningar och avråds av bl.a. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

– Att ta smågrisarna tidigare står i strid med vetenskaplig forskning på området och har lett till att svenska forskare hårt kritiserat förslaget för att gå grisnäringens intressen tillmötes, säger Linda Björklund på Djurens Rätt.

Vid överlämningen närvarar

  • Linda Björklund, Djurens Rätt
  • Bo Algers, Compassion in World Farming Sverige
  • Gunnela Ståhle, Vi konsumenter
  • Åsa Hagelstedt, Djurskyddet Sverige
Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: