Djurens Rätt
21 September 2018

61 djurvänliga ledamöter tar plats i riksdagen

I Djurens Rätts enkät, som vi skickade till de fem översta riksdagskandidaterna för varje riksdagsparti i  samtliga valkretsar, ställde vi frågan "Kommer du som riksdagsledamot att arbeta för ett stärkt djurskydd?". De som har svarade ja på den frågan kvalificerar in sig på vår lista över djurvänliga riksdagsledamöter.

Därtill kunde kandidaterna ta ställning i ytterligare nio frågor, och samla ihop maximalt 10 poäng. Här hittar du hela enkäten och underlaget till densamma

Av de som svarade att de kommer att arbeta för ett stärkt djurskydd var det hela 61 ledamöter som tog en plats i riksdagen efter att valresultatet fastställdes. Här är de 61 djurvänliga riksdagsledamöterna, fördelade på parti.

Camilla Björkbom

Camilla Björkbom

fd Förbundsordförande
Dela: