Djurens Rätt
12 May 2015

7 av 10 svenskar vill att hönor ska få rätt till utevistelse

Det finns ett starkt motstånd till äggproduktion som inte ger hönor rätt till utevistelse. På frågan ”Tycker du att det ska vara tillåtet att bedriva äggproduktion utan att hönorna får möjlighet att vistas utomhus?” svarade 7 av 10, eller 70 %, av svenskarna nej, 22 % svarade ja och 7 % var osäkra.

Idag hålls omkring 7 miljoner hönor i den industriella äggproduktionen i Sverige. En femtedel av hönorna hålls i burar med en yta motsvarande ett A4 per höna. 13 % av hönorna finns inom den ekologiska äggindustrin där hönorna får tillgång till utomhusvistelse under sommarhalvåret.

Undersökningen visar även att motståndet är större hos den yngre målgruppen (under 30 år) och hos kvinnor. Bland kvinnorna är 77 % motståndare till äggproduktion utan utevistelse för hönorna medan siffran bland männen ligger på 64 %. Politisk tillhörighet är också en faktor. Bland de rödgröna väljarna ligger motståndet på 77 % medan det hos alliansens väljare ligger på 61 %. Störst motstånd finns hos Miljöpartiets väljare (82 %) och lägst hos Kristdemokraternas (41 %).

- Äggindustrin är i behov av genomgripande förändringar. Att djurskydd är viktigt för svenska folket kan vi också se inom handeln. Vi har en trend med alltfler matvarukedjor som slutar sälja ägg från hönor i bur då konsumenterna inte längre vill köpa burägg, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Undersökningen genomfördes av opinionsundersökningsföretag Demoskop på uppdrag av Djurens Rätt under perioden 31 mars – 8 april 2015. 1 000 telefonintervjuer genomfördes med personer från 15 år och uppåt.

Råmaterialet från opinionsundersökningen hittar du här. Samtliga Djurens Rätts opinionsundersökningar hittar du här.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: