Djurens Rätt
13 July 2019

70 000 får exporteras från EU i extrem värme

Trots försök att stoppa transporten av 70 000 får från EU-landet Rumänien har de tusentals fåren i dagarna lastats på båtar i hamnstaden Midia.

Transporterna äger rum trots en direkt uppmaningen från den ansvariga EU-kommissionären Vytenis Andriukaitis om att stoppa båttransporten - som ska gå till Kuwait, Qatar och Förenade arabemiraten - då de inte kan följa EU:s regelverk kring djurtransporter med tanke på de extrema temperaturer som fåren utsätts för på båtarna.

På en liknande transport 2018 upptäcktes djur som i princip kokades levande, täckta i avföring och kippandes efter luft, utan tillgång till varken mat eller vatten.

Enligt  EU:s regler får djur inte transporteras om det inte kan säkerställas att djuren inte kommer att utsättas för skada eller onödigt lidande under transporten.

Nu uppmanar koalitionen Eurogrop for Animals, där Djurens Rätt ingår, att EU vidtar åtgärder mot Rumäniens hanteringar av fåren och mot bristen av efterlevnaden av EU:s regler.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: