Djurens Rätt
08 October 2015

8 myter om hemlösa djur

1. De har inget hem eftersom det är fel på dem

Detta är långt från sanningen. Hemlösa djur är resultatet av bristande respekt hos människor för de enskilda djurens värde och rättigheter. Det är inte ovanligt att oönskade djur helt enkelt dumpas i naturen av människor som inte längre vill ta hand om dem. Felet ligger hos människan, inte djuret och det är inte djurets personlighet som är orsak till dess behov av ett nytt hem.

2. Det är problematiskt att inte veta deras historia

Det är förstås viktigt att känna till djurets bakgrund och dess behov och förutsättningar – särskilt om djuret behöver särskild omsorg på något sätt. Via seriösa omplaceringsorganisationer kan du få mycket information innan en adoption. Men annars börjar livet på nytt i ett djurs nya permanenta hem. Enda gången det kan vara angeläget är om djuret ska användas i avel, men det är lätt att undvika.

3. De kanske har sjukdomar

Seriösa omplaceringsorganisationer kontrollerar djurets hälsotillstånd och placerar inte ut ett sjukt djur innan djuret har fått vård och har återhämtat sig. De ombesörjer också vaccination, märkning, registrering och veterinärvårdsförsäkring. Det är därför det alltid rekommenderas att gå via en etablerad och kompetent omplaceringsorganisation när det är dags att utöka familjen med ett djur.

4. De är inte renrasiga, vilket är dåligt

För djurindividen i behov av att hem har det ingen betydelse om djuret är renrasigt eller inte. Blandrashundar blir precis lika bra familjemedlemmar som renrasiga. Rasklubbar för till exempel hundar har ofta krav på veterinära undersökningar för att förhindra spridningen av sjukdomar och för att de djur som föds ska vara så friska som möjligt. Men för djuret som behöver ett hem är ett nytt hem alltid bra.

5. De är för gamla

Det här är inte sant. Djur i behov av omplacering finns i alla åldrar och storlekar. Det är inte alltid en ung valp eller kattunge, men upplevelsen för dig och djuret är lika speciell oavsett ålder.

6. Man vet aldrig vad man får

Jo, via seriösa omplaceringsorganisationer kan du få mycket information innan adoption. Till exempel om djurets personlighet, bakgrund och behov – det är viktigt att vara medveten om förutsättningarna för att kunna ge djuret ett bra permanent hem.

7. Risken är större att få ett aggressivt djur

Aggressivitet är inte en orsak till att ett djur är hemlöst, men att ta hand om ett djur som kommer från en rörig bakgrund kan ställa högre krav på dig. Djuret kan behöva extra omsorg och träning. Men många djur som kommer från en hemlös miljö är snarare i behov av extra stöd och mycket kärlek för att bli trygga i sitt nya hem.

8. Det finns många oseriösa omplaceringsorganisationer och jag kan bli lurad

Djurens Rätt har en förteckning över omplaceringsorganisationer, det är en bra början att utgå från den när du tar en första kontakt. Men ställ också egna frågor, lär dig gärna om organisationen och deras arbetssätt och inte minst hur du kan bidra till dess verksamhet. Många organisationer är i behov av gåvor och volontär hjälp. En omplacering är en livsviktig händelse som ska bli bra för både djuret och för dig, för resten av livet för den förra. Det är inget som bör göras som en impulshandling.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: