Djurens Rätt
22 August 2017

Agera mot lidande och död vid djurtransporter!

Totalt har över en miljon personer skrivit under uppropet i den europeiska kampanjen #StopTheTrucks. I kampanjen lyfter vi djurtransporterna inom EU och uppmanar branschen och den svenska regeringen att agera.

I dag finns ingen övre maxgräns i EU för hur länge en djurtransport får pågå. Det krävs en revision av EU:s lagstiftning för djurtransporter, krafttag mot den höga dödligheten vid transport och ett slut på exporten av levande djur.

En överväldigande majoritet, 86 procent av svenskarna, ställer sig bakom kravet på åtgärder som minskar antalet djur som dör i samband med djurtransporter och 61 procent vill se ett stopp för exporten av levande djur från Sverige till andra länder (Djurens Rätt/Novus 2016).

Djurens Rätt välkomnar den svenska regeringens stöd för en ny EU-lagstiftning för djurtransporter, med bland annat krav på kortare transporttider. Nu uppmanar vi regeringen att inte släppa frågan utan fortsätta att driva på för förändringar. Transporttiden bör begränsas till max åtta timmar för däggdjur och fyra timmar för fjäderfän.

Även nationellt krävs det krafttag. Varje år dör omkring 200 000 djur, de flesta kycklingar och hönor, i samband med transporter i Sverige.

Läs hela debatten på ATL

Camilla Björkbom

Camilla Björkbom

fd Förbundsordförande
Dela: