Djurens Rätt
19 February 2021

Alla minkfarmer ska ses som riskfaktorer för covid-19

Precis innan avelssäsongen på minkfarmer, som påbörjas i slutet på februari i normalfall, har både EFSA och WHO publicerat rapporter om övervakningen av minkfarmer. Slutsatsen är att alla minkfarmer ska ses som en risk för utbrott av covid-19 både på farmerna och i samhället däromkring, samt att de måste övervakas noga. Utifrån rapporterna kräver nu koalitionerna Eurogroup for Animals och Fur Free Alliance, i vilka Djurens Rätt ingår, att EU-kommissionen ska uppmana EU:s medlemsstater att avveckla all minkuppfödning.

– Det är fortfarande många länder som tillåter uppfödning av minkar i år, trots att smittspridningen i samhället är mycket hög. Det minsta vi kan begära är avelsförbud i resten av EU som i Sverige, och att ett heltäckande EU-förbud mot pälsdjursuppfödning utreds, säger Camilla Bergvall, förbundsordförande för Djurens Rätt.

EFSA menar att regioner med hög täthet av minkfarmer, så som Blekinge, har större risker för att viruset ska spridas från en minkfarm till nästa. EFSA rekommenderar medlemsstater att införa både passiva och aktiva bevakningssystem för att stoppa smittspridningen. De menar att åtgärderna ska inkludera både frekvent testning av alla människor som kommer i kontakt med minkar, test av döda och sjuka minkar samt av vilda minkar nära minkfarmer, och göra sekvenseringsanalyser för att spåra upp början på utbrottet samt eventuella mutationer av viruset.

– I Sverige vet vi att inga smittade minkfarmer hittades genom enbart passiv övervakning. Det var först under oktober när myndigheterna undersökte farmerna regelbundet som smitta hittades. Sådan här övervakning är nödvändig om minkfarmer ska finnas kvar i landet, men finansieras av skattebetalare som är emot att minkar hålls i gallerburar, säger Anna Harenius, sakkunnig på Djurens Rätt.

Det är många som efterfrågar andra förslag på åtgärder för att skydda folkhälsan, och samtidigt bidra med ett stärkt djurskydd i EU. Bland annat har två svenska forskare skrivit under en vetenskaplig sammanställning om att stoppa minkfarmerna på grund av pandemin. Sammanställningen har tagits fram av Eurogroup for Animals och Fur Free Alliance.

– Forskarna som skrivit under sammanställningen bekräftar det allvarliga hotet som pälsdjursuppfödning innebär för människors hälsa, säger Anna Harenius.

Anna-Clara Acevedo

Anna-Clara Acevedo

Politiskt sakkunnig
Dela: