Djurens Rätt
14 December 2020

Allt fler svenskar äter allt mer vego

Det kommer med jämna mellanrum mätningar om hur många i Sverige som är vegetarianer eller veganer, eller hur många som äter vego ibland men inte alltid - den grupp som kallas flexitarianer. Siffrorna för de två första kategorierna går upp och ner beroende på undersökning, men den övergripande slutsatsen är alltid densamma: allt fler svenskar äter allt mer vego.

Enligt Vegobarometern, en årlig undersökning som utförs av Kantar Sifo på uppdrag av Axfood, har andelen vegetarianer minskat marginellt och andelen veganer ökat något under de senaste åren. Andelen vegetarianer och veganer brukar pendla mellan 7 och 13 procent i de flesta undersökningar.

De stora förändringarna syns istället i den grupp som väljer vego ibland men inte alltid, populärt kallad flexitarianer. Den gruppen ökar i storlek i Vegobarometern för femte året i rad.

Andelen svenskar som väljer vego 2 till 6 gånger i veckan har på fem år ökat från 19 till 29 procent, vilket innebär att uppemot var tredje svensk väljer vego flera gånger i veckan. Som i alla undersökningar är det kvinnor och unga som driver övergången till mer vego och där andelen är högst: 16 procent av alla ungar är vegetarianer, bland kvinnor är det 10 procent.

Andelen som aldrig äter vegetariskt har minskat från 21 till 12 procent, enligt Vegobarometern, och totalt äter 56 procent av svenskarna vegetariskt minst en dag i veckan. Nästan en fjärdedel (23 procent) av konsumenterna uppger att de kommer att fortsätta ändra matvanorna och äta mindre kött under det kommande året.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: