Djurens Rätt
08 March 2021

Allvarliga brister i djurskyddet: ovanligt få kontroller på minkfarmer 2020

Enligt länsstyrelserna själva fanns det som flest kvar 40 minkfarmer under föregående år, vilket innebär att minst 14 stycken lagt ned sedan 2019. Sex av farmerna kontrollerades under 2020, eller 15 %. En av de kontrollerade farmerna hade inte några minkar kvar – farmen hade lagts ned under 2019. Samtliga kontroller var föranmälda.

Två av de sex kontrollerade farmerna hade brister. På den ena sekretessbelades bristerna, men omgivande text tyder på att det handlade om bristande berikning. Med andra ord ingen eller undermålig sysselsättning för minkarna. Farmen hade trots det ett certifikat från WelFur om god djuromsorg och sökte tillstånd för att utöka sin verksamhet. En annan farm som inte fick brister gällande berikning gav sina minkar träbitar, halm, plaströr och kedjor. Men inget av de föremålen har forskningsunderlag för att faktiskt berika minkarnas liv i gallerburarna.

    Anna Harenius

    Anna Harenius

    Sakkunnig
    Dela: