Djurens Rätt
05 September 2016

Allvarliga brister upptäckta på minkfarm i Litauen

Förutom att det fanns minkar med stereotypiska beteendestörningar och skadade djur på farmen så kunde organisationen konstatera att många av burarna stred mot lagen, att personalen inte var kvalificerad för arbetet med djuren och att myndighetskontrollen av farmen var under all kritik.

– Två inspektörer använde mindre än två timmar för att inspektera minkfarmen, vilket motsvarar omkring en halv sekund per djur, säger Gabrielė Vaitkevičiūtė från Open Cage.

Igår, den 4 september, blev farmen inspekterad av både den regionala livsmedels- och veterinärmyndigheten och av den litauiska miljöskyddsmyndigheten. Den senare hittade också de olagligheter på farmen medan den regionala livsmedels- och veterinärmyndigheten har inte velat kommentera inspektionen överhuvudtaget.

– Det verkar som om samma problem återkommer på alla farmer som håller djur för sin päls. Det är dags att få ett slut, både nationellt och internationellt, på det totalt onödiga lidande vi utsätter de här djuren för, säger Birgitta Wahlberg, ansvarig för internationella frågor på Djurens Rätt.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: