Djurens Rätt
20 November 2015

Amerikanska regeringen avvecklar forskningsprogram för schimpanser

Ett annat projekt, där 82 andra schimpanser ingår, kommer också att fasas ut. Det projektet stöds av NIH men ägs av andra medicinska forskningsanläggningar.

Avvecklingen av användningen av schimpanserna har pågått under en längre tid. Redan 2013 pensionerades omkring 310 schimpanser som också de fick komma till djurfristäder. Tidigare i år gav också den amerikanska regeringen, forskningsschimpanser samma rättigheter till skydd som ges till utrotningshotade arter. Detta innebär att nästan all invasiv forskning blev förbjuden medan beteendestudier tilläts fortsättas.

Förbud (eller mycket stränga restriktioner) mot att använda människoapor för medicinsk forskning finns redan i flera andra länder, bland annat Nederländerna, Nya Zeeland, Sverige, Tyskland, Österrike och Storbritannien.

Försök på apor i Sverige

I Sverige används inga människoapor men fortfarande används andra apor i djurförsök. Vid Astrid Fagraeus Laboratorium (AFL) i Stockholm hålls idag både krabbmakaker (Macaca fascicularis) och rhesusapor (Macaca mulatta) för djurförsök.

En majoritet av svenskarna, 63 %, uppger att de inte tycker att det ska vara tillåtet att för medicinsk forskning utföra djurförsök på apor i Sverige. Detta framkom i en opinionsundersökning som Djurens Rätt lät Demoskop göra våren 2014.

– Det här beslutet är mycket glädjande, de här schimpanserna får nu chansen att åtminstone spendera slutet av sina liv i en naturlig miljö. Varken djurförsök på människoapor eller på andra djur hör hemma i ett modernt, djuretiskt samhälle, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: