Djurens Rätt
15 February 2022

Andelen kommuner som upphandlar KRAV-kyckling ökar kraftigt

Enligt Aftonbladets siffror valde över 90 kommuner att stoppa inköpen av kycklingkött från Kronfågels slakteri. Som en uppföljning har Djurens Rätt undersökt vilka djurskyddskrav kommunerna ställer vid upphandling idag jämfört med förra året, och konstaterat att andelen kommuner som upphandlar KRAV-märkt har ökat från sex till nio procent jämfört med förra året. Detta ska ställas i relation till att ekologiskt kycklingkött bara utgör en procent av den svenska produktionen, och KRAV-märkt kyckling mindre än så. 

Djurens Rätts undersökning rankar bästa kommunerna

Siffrorna kommer från undersökningen som ligger till grund för Djurvänlig kommun, som är Djurens Rätts ranking av Sveriges kommuner utifrån vilka djurvänliga val kommunerna har gjort. I Djurvänlig kommun granskas områden som kommunen kan styra över, som kommunala verksamheter och inköp till dessa. Årets ranking publiceras den 30 mars. 

Bristande tillgång hindrar kommuner att ställa krav

Intresset för att ställa höga djurskyddskrav är högt bland kommunerna. Bättre tillgång på produkter från uppfödningsformer med högre djurskyddskrav rankas av kommunerna själva som den näst viktigaste faktorn som skulle påverka dem att ställa högre djurskyddskrav än idag, bara tydligare riktlinjer från kommunens styrande politiker bedöms som en viktigare faktor.

Djurens Rätts syn på djurskyddskrav vid upphandling

Staten, kommuner och regioner med tillhörande enheter kan vid upphandling av produkter från djur ställa vissa djurskyddskrav. Det vanligaste är att Upphandlingsmyndighetens kriterier används. Dessa djurskyddskrav rör uppfödning, transport och slakt, och finns på olika nivåer.

Ekologisk produktion i nivå med KRAV-certifiering är den uppfödningsform som i dagsläget ger högst djurvälfärd bland Upphandlingsmyndighetens kriterier. Djurens Rätt ser att det finns utrymme för utveckling när det gäller dessa djurskyddskriterier, eftersom det för vissa djurslag saknas viktiga delar. Några av de djurvälfärdsproblem som finns inom kycklinguppfödningen, som användandet av snabbväxande raser (turbokycklingar) och plågsamma bedövningsmetoder vid slakt, finns även inom de uppfödningsformer som möter de högst ställda djurskyddskriterierna.

Djurens Rätts förhoppning är att European Chicken Commitment (ECC) kommer vara en del av kriterierna framöver. Detta är några exempel på vad Djurens Rätt lyfter i samband med Upphandlingsmyndighetens översyn av djurskyddskriterierna, där Djurens Rätt deltar aktivt.

Cecilia Mille

Cecilia Mille

Sakkunnig i hållbarhetsfrågor
Dela: