Djurens Rätt
20 February 2017

Ank- och gåslever på väg att förbjudas i regionen Bryssel

I endast fem länder i Europa förekommer tvångsmatning av fåglar för lyxprodukten ank- och gåslever, eller foie gras. De fem länderna är Frankrike, Spanien, Bulgarien, Ungern och Belgien. Men nu kan Belgien vara på väg att stoppa denna plågsamma produktion där ankor och gäss tvångsmatas med så stora mängder mat att deras lever sväller till upp mot tio gånger sin normala storlek.

För i veckan har regionen Bryssel - som tillsammans med Flandern och Vallonien utgör Belgiens tre regioner - beslutat att förbjuda tvångsmatning av fåglar, ett förbud inriktat på att stoppa just produktionen av foie gras.

Tvångsmatning av fåglar förekommer inte i Bryssel i dagsläget, men väl i de två andra regionerna, Vallonien och Flandern, men förhoppningen är att förbudet i Bryssel ska skicka en signal till de övriga regionerna och att beslutet är ett första steg mot ett nationellt förbud, det rapporterar den belgiska djurrättsorganisationen GAIA. För att lagen ska bli förverklighet måste förbudet godkändes av regionens parlament, något som förväntas ske inom kort.

I 12 av EU:s medlemsländer är tvångsmatning av djur förbjudet, bland dem Sverige. Men produkter från tvångsmatade djur får fortfarande säljas över hela Europa, det är endast produktionsmetoden som är förbjuden.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: