Djurens Rätt
25 February 2019

Anmärkningsvärt agerande av länsstyrelsen när tidning visar bilder från svenska livsmedelsindustrin

I söndags publicerade Östgöta Correspondenten, och flera andra tidningar, ett reportage om hur djur som föds upp för kött och ägg i Östergötland hålls. Utifrån bilder de fått tillskickat sig ställde de frågan om hur djuren har det, och i reportaget medverkar bland annat representanter från gris- och äggbranschen, samt Per Jensen, professor i etologi vid Linköpings universitet.

–  Reportaget visar på missförhållanden som inte är acceptabla och det är något som länsstyrelsen bör reagera på. Det blir också tydligt att även på de gårdar där alla regler följs så måste det kompromissas med djurens välfärd och de flesta skulle nog önska att  djuren fick en bättre tillvaro även på de här gårdarna. Det är positivt att djurens tillvaro visas upp i media, säger Anna Harenius, etolog på Djurens Rätt.

Bilderna på grisar i inslaget visar djur som hålls inomhus i torftiga miljöer, och det blir i filmerna tydligt att grisarna inte kan bete sig naturligt i den miljö de hålls i. I inslaget nämns att grisarna är friska, men att djuren är friska är bara en aspekt av välfärdsbegreppet. Grisar är mycket nyfikna och aktiva djur och behöver få böka och undersöka sin miljö större delen av sin vakna tid för att må bra. Djurens Rätt menar att alla grisar borde ha rätt till utevistelse där de kan böka i marken och beta gräs på sommaren.

En sekvens med hönor är inspelade på en ekologisk ägg-gård där villkoren är bättre än i konventionell uppfödning, men fortfarande hålls hönorna i så stora grupper att de inte kan känna igen varandra och skapa de sociala band som de skulle göra om de levde i mindre grupper. Det är med stor sannolikhet något som påverkar djurens känslotillstånd negativt. Alla hönor borde ha rätt till utevistelse och grupperna de hålls i måste bli mycket mindre.

En anmärkningsvärd del i reportaget är Östgöta Correspondentens kontakt med länsstyrelsen i Östergötland. Tidningen vänder sig till dem för att få en kommentar till bilderna, men länsstyrelsen väljer att inte kommentera bilderna med hänvisning till att det är ett "kriminellt material". Istället kontaktar länsstyrelsen grisbranschen och informerar dem om att granskningen är på gång.

– Det är länsstyrelsens roll att som opartisk instans vidta åtgärder vid situationer som dessa. Att enhetschefen hos länsveterinärerna väljer att inte kommentera innehållet utan istället meddelar branschorganisationen om granskningen är anmärkningsvärt. Det vittnar om att banden mellan myndigheten och de vars verksamhet de ska kontrollera är bekymmersamt nära, säger Sebastian Wiklund, politiskt ansvarig på Djurens Rätt.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: