Djurens Rätt
27 May 2016

Ännu en film visar hur fåglar plockas levande för sina fjädrar

Dun och fjädrar kan tas från fåglar på två sätt; dels efter slakt av djuren, dels genom plockning av levande fåglar. I en kartläggning av dunindustrin gjord av TV4:s program Kalla Fakta uppgav nästan 90 procent av de tillfrågade företagen i de tre största dunproducerande länderna i världen att de sålde dun som plockats från levande fåglar.

PETA:s nya film är inspelad i Kina, som är det största dunproducerande landet i världen följt av Ungern och Polen. Det är också Kina som majoriteten av det dun som importeras till Sverige kommer från, och som svensk konsument har vi därmed en direkt möjlighet att påverka genom att bojkotta dunprodukter.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: