Djurens Rätt
18 April 2016

Ännu ett år för djuren!

Några ord från ordförande Camilla Björkbom om året som gått

Att outtröttligt stå upp för djuren är själva kärnan i vad Djurens Rätt är, och har varit sedan bildandet 1882. Dagligen bedriver Djurens Rätt påverkansarbete gentemot riksdagspolitiker, kommunpolitiker, myndigheter, EU-politiker, EU-institutioner och företag. Dagligen opinionsbildar vi genom debattartiklar, interaktion på sociala medier, vår omfattande sommarturné och genom kampanjer som #IntePåCirkus och #AdopteraMera.

Kampanjen #IntePåCirkus samlade på kort tid in över 155 000 namnunderskrifter för ett förbud mot vilda djur på cirkus. Vi har lämnat över dessa namnunderskrifter till regeringen, och vi kommer att kunna se resultatet under hösten 2016.

Under det gångna året har Djurens Rätt också tvingats kämpa mot djurskyddsförsämringar, alltså istället för att kunna arbeta för att djuren ska få det bättre har vi tvingats fokusera på att de inte ska få det ännu sämre. Tyvärr behövs vi även av den anledningen. Det har varit fallet när kornas rätt att komma ut på bete har hotats.

Det har också varit fallet när grisindustrin istället för att låta grisar få komma ut och böka och beta har velat stänga in suggor bakom galler så att de inte kan röra sig.

Vi ville påtala allvaret i grisarnas situation på ett sätt som inte skulle kunna undgå någon I kollektivtrafiken runt om i landet, i julruschen i Stockholms tunnelbana, och i alla stora dagstidningar samt på några ställen till slog vi därför till med kampanjen ”Skinkfabriken”. Det är den största reklamkampanj som Djurens Rätt någonsin har gjort och det var viktigt att visa upp grisarna som individer och beskriva trängseln och att den enda gången de ser solen är när transporten går till slakteriet.

Mot den bakgrunden är jag glad att 2015 varit ett år då intresset för vego bara tycks öka. Fler företag än någonsin släpper nya produkter och Djurens Rätt anordnade mässan Vegovision i både Umeå och Göteborg, med besöksrekord på bägge ställena.

Under 2015 ökade medlemsantalet i Djurens Rätt från strax över 36 000 till omkring 40 000 medlemmar.

Som förbundsordförande är det fantastiskt att se att allt fler också vill vara en röst för djuren. Under 2015 ökade medlemsantalet i Djurens Rätt från strax över 36 000 till omkring 40 000 medlemmar. Vi ska göra så stor skillnad som möjligt för så många djur som möjligt. Visionen är att djur ska respekteras som individer med rätt till sina egna liv. Tillsammans är vi en stark och växande rörelse som står upp för dem som inte har någon egen röst.

Tillsammans gör vi skillnad för djuren!
Camilla Björkbom, förbundsordförande

Verksamhetsinriktningen för 2015 kommer att slutgiltigt fastställas vid Djurens Rätts riksstämma 2017.

Camilla Björkbom

Camilla Björkbom

fd Förbundsordförande
Dela: