Djurens Rätt
10 February 2023

Ansökan om att hålla 1500 kor inomhus avslogs i djurförsöksetiska nämnden

Växa Sverige ansökte i november om att få genomföra ett försök där 1 500 kor skulle hållas enbart inomhus under 18 månader. Djurens Rätt ifrågasatte starkt ansökan och syftet med försöket tillsammans med andra organisationer. Fredag den 27 januari avslog Uppsala djurförsöksetiska nämnd ansökan.

Växa Sverige är en av Lantbrukarnas Riksförbunds (LRF) organisationsmedlemmar. Ifrågasättande av betesrätten för kor aktualiserades igen i slutet av förra året då Växa Sverige ansökte till Uppsala djurförsöksetiska nämnd, om att få genomföra ett försök där 1 500 kor skulle hållas inomhus under 18 månader, över betessäsongen 2023. Djurens Rätt var en av flera organisationer som starkt ifrågasatte ansökan och syftet med försöket.

– Det är redan känt att kor är starkt motiverade att få komma ut på bete. De behöver det för ben- och klövhälsan, för rörlighet och sociala beteenden. Lagstiftningen är också tydlig, djur ska ges möjlighet att bete sig naturligt och välfärden ska främjas. Att mjölkbranschen fortsätter att verka för en slopad eller försämrad betesrätt är anmärkningsvärt. Fler, inte färre djur behöver få utevistelse med tillgång till bete. Jag är glad att den här ansökan avslogs, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

LRF:s stämma tog under hösten 2020 beslut om att LRF ska verka för att beteslagstiftningen görs mer flexibel, vilket bland annat betyder att de ska verka för att kor som hålls i lösdrift inomhus, vilket de flesta kor i Sverige gör, bör undantas från beteskravet. För ett och ett halvt år sedan avslog Göteborgs djurförsöksetiska nämnd en liknande ansökan som den nu aktuella från Växa Sverige. Då avslogs ansökan av nämnden i Göteborg med motiveringen att det var känt att nötkreatur har en stark vilja att vistas utomhus under betesperioden och forskning visar att de mår bättre av detta. Nämnden ansåg att syftet med försöket var att undersöka något som redan var känt.
 

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: