Djurens Rätt
30 June 2016

Antalet dödade minkar i pälsdjursindustrin minskar

Den globala uppfödningen av mink visar en drastisk minskning - 25 procent - på bara ett år. Enligt Kopenhagen Fur, en av världens största pälsauktionshus, har världsproduktionen av mink minskat från 72 miljoner minkar år 2015, till 52 miljoner i år. Kina visar den största minskningen från 18 miljoner minkar 2015 till 8 miljoner i år. 2013 sprack den kinesiska pälsbubblan, då toppade den med 40 miljoner minkar, nu förlorar pälsdjursindustrin mark världen över.

Pälsdjursfarmning av mink gick även ner i Östeuropa, från 16 miljoner minkar 2015 till 14 miljoner i år. Holland står för den största nedgången i produktion i Europa, enligt Kopenhagen Fur.

- Den internationella trenden talar mot päls, det är helt enkelt inte etiskt försvarbart att föda upp aktiva rovdjur i små gallerburar. I Sverige dödas varje år fortfarande omkring en miljon minkar trots att pälsdjursuppfödningen saknar folkligt stöd. Vi fortsätter att arbeta för en avveckling av Sveriges pälsdjursindustri, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Pälsdjursfarmning är en alltmer ifrågasatt industri världen över och många länder inför lagstiftning som förbjuder uppfödningen. Etiken och djurskyddsproblem gör att det förs diskussioner om pälsfarmsförbud i flera EU-länder, som i Belgien, Tyskland och Tjeckien. I februari i år beslutade nederländsk domstol att upprätthålla det holländska förbudet, vilket har gett tyngd för de etiska argumenten för att förbjuda pälsdjursuppfödning.

Francesca Vilches

Francesca Vilches

Ansvarig för växtbaserad utveckling
Dela: