Djurens Rätt
31 August 2021

Antalet minkföretag minskar i Sverige

När Djurens Rätt i början av året frågade länsstyrelserna om deras kännedom om företag med minkfarmer i länen, uppgav de att det fanns ungefär 40 stycken totalt. En minskning från ungefär 54 stycken året innan.

Enligt Djurens Rätts kartläggning är det nu snarare ungefär 21 företag, och som mest 33 stycken, med minkfarmer kvar i landet. Majoriteten av dem har även stora ekonomiska svårigheter. Redan innan pandemin fanns det svårigheter att sälja svenska minkpälsar, och under året kan inga nya minkar födas upp på grund av beslut om avelsförbud för att minska smittspridning.

Under föregående vecka presenterade ett av företagen sin årsredovisning för 2020, med kommentaren “Verksamhet med pälsdjursuppfödning är under avveckling.”

– Minkfarmer hör till historien och det är glädjande varje gång vi får höra om att antalet minkar i gallerburar minskar. Men regeringen behöver förbjuda den här typen av verksamhet nu, då ekonomiska konkurser både leder till potentiellt lidande hos människor och djuren på farmerna, säger Camilla Bergvall, risksordförande för Djurens Rätt.

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: