Djurens Rätt
27 August 2020

Antalet smittade minkar ökar – kan spridas till människor

Det var i april som den första minken bekräftades vara smittad av covid-19. Den befann sig på en minkfarm i ett tättbebyggt område i Nederländerna och ledde till en massiv avlivningsstrategi. Samtliga farmer testas inte, men genom att ovanlig dödlighet rapporterades in kunde smitta bekräftas på allt fler farmer. Nu i augusti är nästan en tredjedel, eller ett 40-tal, av farmerna i landet smittade. Samtliga minkar på smittade farmer har avlivats, och deras kroppar har gått till destruktion. En strategi som påskyndar nedstängningen av landets minkfarmer till mars 2021 istället för år 2024.

Även en farm i Spanien har fått in smitta, varav beslut kom att massavliva samtliga minkar. 

Danmark låter smittade minkar leva

I Danmark använder de en helt annan strategi. Samtliga döda minkar ska testas för smitta, och om den påvisas sker enbart karantän av farmen med ökad skyddsutrustning för arbetarna. I förebyggande syfte måste alla farmarbetare, oavsett smitta eller ej, använda munskydd, handskar och ökade hygienrutiner. Danmark har fler än 1000 minkfarmer och starka ekonomiska intressen för att bevara näringen. 

Danmarks strategi påminner om den svenska, förutom att det inte finns någon kontroll om att det följs här trots att näringens ekonomiska intressen är lägre för samhället. Statens veterinärmedicinska anstalt skriver följande på sin hemsida:

Med anledning av risken för att introducera SARS-CoV-2 till minkar bör personer med misstänkt eller bekräftad covid-19 undvika kontakt med, eller närhet till, djuren. Djurägare och djurskötare bör vara särskilt uppmärksamma på onormal sjuklighet eller dödlighet och kontakta veterinär om sådan noteras bland minkarna. Beslut om eventuell vidare utredning och provtagning görs i varje enskilt fall i samråd mellan ansvarig veterinär och experter på SVA. Eventuella prover/döda minkar kan skickas till SVA för analys. Om smittan påvisas hos svenska djur är detta anmälningspliktigt till Jordbruksverket.

Risker för djur och människor

Djurens Rätt har tidigare skrivit om risken att smittan hos minkar blir en reservoar för mutation av viruset. Risken är då att smittan blir värre när den hamnar hos människor igen.

– Det här är bara en fråga om tid. Så länge smittan finns kvar i samhället riskerar den att hamna på minkfarmer. Många minkar visar få eller inga symptom, men kan ändå smitta människor i förlängningen. De kan inte hålla social distans i sina trånga burar och eventuellt smittade människor måste vistas hos dem för att de ska få mat och tillsyn. Det här är ännu ett tecken på att minknäringen måste börja avvecklas i landet, och det snarast. Vi ser även en fara med Danmarks strategi, då det riskerar att smittan finns kvar längre tid i samhället och drabbar fler människor och djur, säger Camilla Bergvall, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Djurens Rätt har yrkat på att alla minkfarmer bör stänga på grund av smittspridningen och skickat en skrivelse till landsbygdsministern.

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: