Djurens Rätt
11 September 2014

Apor plågas i djurförsök på tyskt laboratorium

Max Planck Institute for Biological Cybernetics i den tyska staden Tübingen anklagas av organisationerna Cruelty Free International och SOKO Tierschutz för att utsätta krabbmakaker för plågsamma djurförsök.

Dokumentationen av apornas förhållanden har gjorts av en person som varit anställd på laboratoriet under totalt sju månader under åren 2013 och 2014. Enligt organisationerna har laboratoriet också misslett allmänheten och myndigheterna avseende det lidande som djuren utsätts för. Dokumentationen släpptes igår kväll i tysk tv.

– Vår undersökning har avslöjat verkligheten för aporna på ett av EU:s främsta laboratorier. Deras liv består av ett oändligt lidande där de manipuleras i grymma djurförsök. Vi tror att bilderna kommer att skicka chockvågor runt om i Europa, och det här är något som lyfte etiska, vetenskapliga och juridiska frågor som måste få svar, säger Sarah Kite från Cruelty Free International.

Enligt materialet som organisationerna har fått tillgång till så används aporna för att studera hur hjärnan behandlar information, forskning som till stora delar betalas med statliga medel. Aporna som används i denna typen av försök får en anordning fastopererad i deras skalle och i försöken hålls de fastspända i specialbyggda stolar, för att där utsättas för olika beteendestudier. Den forskning som bedrivs på laboratoriet är grundforskning, vilket innebär att de tänkbara resultaten är spekulativa och ligger långt i framtiden, om några resultat från försöker alls kommer presenteras.

Dokumentationen kunde avslöja hur apor inte gavs tillgång till vatten under flera dagar för att få dem att utföra vissa uppgifter. En del apor var så störstiga att de drack sitt eget, eller andra apors, urin. En del apor som inte frivilligt lät sig spännas fast i stolen sövdes ner för att vakna upp fastspännande. I stolen är huvudet åtskilt från resten av kroppen, och apan kan inte komma åt röra sina ben eller sitt huvud medan försöker pågår. Deras huvuden hålls också fast genom den anordning som opererats in i deras skalle.

Dessa försök, där aporna saknar tillgång till vatten, och med huvudet i en fastlåst position, ensamma i ett mörkt rum där de tvingas utföra uppgifter kan pågå i fem timmar om dagen under fem dagar I veckan. Som belöning fick de tillgång till lite vätska.

Djurförsök i allmänhet och djurförsök på apor i synnerhet väcker viktiga etiska och juridiska frågor. Organisationen Cruelty Free International menar att Max Planck Institute for Biological Cybernetics har överdrivet betydelsen av dessa djurförsök och de resultat som kan komma från dem, liksom förminskat det lidande som aporna utsätts för. Cruelty Free International menar också att laboratoriet inte följer lagar som gäller i Tyskland och EU om att så långt som möjligt minska det lidande utsätts för.

Cruelty Free Internationalmenar att bättre forskningsresultat skulle uppnås via studier av frivilliga människor istället för genom plågsamma djurförsök på stressade apor.

Sedan 2003 är det förbjudet att utföra djurförsök på människoapor i Sverige, men fortfarande genomförs försök på flera olika sorters apor vid Astrid Fagreus Laboratorium i Stockholm.

I en opinionsundersökning från april svarade 64 procent av svenskarna att de är för ett förbud mot att använda apor i medicinsk forskning i Sverige.

Uppdatering 2018-02-21

Nu har de tre ansvariga för försöken, bland dem chefen för laboratoriet, beordrats att betalar böter som straff för det djurplågeri som de utsatt aporna för! Om de överklagar beslutet tas frågan vidare i en rättegång.

Att tre forskare vid en så erkänd forskningsanläggning som Max Planck-institutet ställs till svars på detta sätt är unikt och en framgång i arbetet för de djur som plågas i djurförsök!

Läs mer på Djurens Rätts Facebooksida samt i tidningarna Spiegel Online och SWR Online.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: