Djurens Rätt
30 January 2018

Apor tvingades andas in bilavgaser i meningslösa djurförsök

Avslöjandet om djurförsöken kommer ursprungligen från tidningen New York Times, som kunde redogöra för hur Volkswagen, BMW och Daimler under 2014 finansierade djurförsök  på ett forskningslaboratorium i New Mexico i USA där apor utsattes för bilavgaser. För att försöka motbevisa att bilavgaser är cancerframkallande sattes tio apor i ett stängt rum där avgaserna pumpades in samtidigt som aporna fick titta på tecknad film.

– Dessa djur utsattes för plågsamma försök i ett PR-trick, det är uppenbart att det enda syftet med försöken var att framhäva företagens produkter. Världshälsoorganisationen WHO har sedan länge klassificerat dessa avgaser som cancerframkallande, säger Christina Ledermann från Menschen für Tierrechte, en av Djurens Rätts tyska samarbetsorganisationer.

Enligt Menschen für Tierrechte saknade djurförsök också det vetenskapliga underlag som krävdes för att eventuella resultat skulle kunna användas, vilket gör det lidande som djuren utsatts för än mer upprörande.

Det är svårt att få tillstånd för djurförsök som dessa i Europa och det är troligen därför som de tyska bilföretagen istället lät genomföra dem i USA. I Europa är det istället apor som vanligtvis används i denna typ av inandningsförsök.

Djurförsök avslutades senare utan att något resultat uppnåddes. Enligt nyhetsbyrån Reuters har företagen reagerat olika på avslöjanden – inget av dem har förnekat att de förekommer, Volkswagen har gått längst och tillsatt en omedelbar utredning för att ta reda på vem som gett order om djurförsöken. Enligt tyska tidningen Stutgarter Zeitung har också människor utsatts för försök med avgaser.

– Att företagen har bett om ursäkt och tillsatts utredningar tar inte från dem ansvaret för dessa oetiska djurförsök. Nu måste bildindustrin investera i djurfria metoder för att det här inte ska kunna hända igen, säger Christina Ledermann till Djurens Rätt.

Det här gör Djurens Rätt

Genom koalitionen European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE) arbetar Djurens Rätt för att påverka EU:s lagstiftning när det gäller djurförsök i Europa. Genom koalitionen har vi också kontakt med organisationer runt om i Europa för att göra vår röst för djuren starkare. Skriv gärna under våra aktuella protester som gäller djurförsök i Europa.

I Sverige påbörjas det djurförsök på nästan 1 miljon djur om året. Många av försöken är plågsamma och medför ett stort lidande för djuren. Nederländernas regering har lanserat en plan om att till år 2025 fasa ut djurförsök och efterlyser ett samarbete med andra länder. Här kan Sverige fylla en viktig roll! Skriv under vårt upprop för att Sverige ska utarbeta en handlingsplan för utfasning av djurförsök och uppmana regeringen att göra Sverige ledande i arbetet med att utveckla djurfri forskning.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: